Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

59. kapitola

2 ale vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom. Vaše viny spôsobili, že si zakrýva tvár pred vami a nechce vás počuť.