Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Pozdrav

1 Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého úprimne milujem.
2 Milovaný, želám ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.

Chvála na Gája

3 Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.
4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, hoci sú to aj cudzí. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. Dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu spôsobom hodným Boha. 7 Veď oni sa pre jeho Meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 8 My musíme pomáhať týmto ľuďom, a tak spolupracovať s nimi na šírení pravdy.

Správanie Diotrefa

9 Niečo som už napísal cirkvi. Ale Diotrefes, ktorý tam chce byť prvý, nás neprijíma.
10 Preto keď prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás šíri zlomyseľné reči. A to mu nie je dosť, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, nenasleduj zlo, ale dobro. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

Svedectvo dané Demetriovi

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

Záver

13 Mnohé veci by som ti mal napísať, no nechcem ti písať atramentom a perom.
14 Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. 15 Pokoj tebe! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľovi, každého menovite.