1. kapitola

Pozdrav

1 Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého úprimne milujem.
2 Milovaný, želám ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.

Chvála na Gája

3 Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.
4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. 5 Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, hoci sú to aj cudzí. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. Dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu spôsobom hodným Boha. 7 Veď oni sa pre jeho Meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 8 My musíme pomáhať týmto ľuďom, a tak spolupracovať s nimi na šírení pravdy.

Správanie Diotrefa

9 Niečo som už napísal cirkvi. Ale Diotrefes, ktorý tam chce byť prvý, nás neprijíma.
10 Preto keď prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás šíri zlomyseľné reči. A to mu nie je dosť, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, nenasleduj zlo, ale dobro. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

Svedectvo dané Demetriovi

12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

Záver

13 Mnohé veci by som ti mal napísať, no nechcem ti písať atramentom a perom.
14 Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. 15 Pokoj tebe! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľovi, každého menovite.