Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha proroka Habakuka
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  Nadpis

  1 Výrok, ktorý dostal vo videní prorok Habakuk.

  Prvá prorokova sťažnosť: prekrúcanie práva

  2 Jahve, dokedy budem volať o pomoc, a ty nepočuješ? Dokedy budem kričať k tebe: "Násilie!", a ty nezachrániš? 3 Prečo ma necháš hľadieť na zlobu, prečo sa mám dívať na útlak? Vidím samé ničenie a násilie, vznikajú spory, povstávajú zvady. 4 Preto je zákon bez účinku a právo sa nikdy nedostáva navrch, lebo bezbožník preháňa dobrého, a tak spravodlivosť prekrúca.

  Prvý výrok. Chaldejci sú Božím bičom

  5 Pozrite, pohanské národy, pozrite! Užasnite v údive! Lebo za vašich dní vykonám skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. 6 Lebo pozrite, privediem sem Chaldejcov, národ zúrivý a prudký, ktorý prechádza šíravami zeme, aby zaujal obydlia, ktoré mu nepatria. 7 Je strašný a hrozný, jeho moc mu je právom a vytvára jeho veľkosť. 8 Jeho kone sú rýchlejšie ako leopardy a ľútejšie ako vlci za večera. Jeho jazdci sa ženú cvalom, jeho jazdci prichádzajú zďaleka, letia ako supy, čo sa vrhajú na korisť. 9 Celé jeho vojsko sa ženie za plenom, tváre horiace ako východný vietor. Naberie zajatcov ako piesku. 10 Vysmieva sa z kráľov, kniežatami pohŕda; nebojí sa nijakej pevnosti, urobí násyp a zaujme ju. 11 Potom sa preženie ako vietor a zmizne. Zločinec, komu je vlastná sila bohov!

  Druhá prorokova sťažnosť: vydieračstvo utláčateľa

  12 Jahve, či ty nie si odpradávna, Bože môj, Svätý môj, ty, ktorý neumieraš? Jahve, ty si ho ustanovil, aby zavádzal spravodlivosť, Všemohúci, ty si ho urobil silnými, aby trestal. 13 Pričisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo, nemôžeš hľadieť na zlobu, prečo sa dívaš na zradnosť zlých? Prečo mlčíš, keď bezbožník pohlcuje lepšieho od seba? 14 Prečo robíš ľudí podobných morským rybám, ako klzké tvory, ktoré nemajú vládcu? 15 Vychytá ich udicou do jedného, zatiahne ich sieťou, povyťahuje čereňovou sieťkou. Potom sa veselí a plesá, 16 obety prináša svojej sieti, páli kadidlo pred svojím čereňom, lebo z nich má dobré živobytie, tučný pokrm. 17 Či smie každodenne tasiť svoj meč a vraždiť národy bez milosti?
  Kniha proroka Habakuka
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)