1. kapitola

Nadpis

1 Výrok, ktorý dostal vo videní prorok Habakuk.

Prvá prorokova sťažnosť: prekrúcanie práva

2 Jahve, dokedy budem volať o pomoc, a ty nepočuješ? Dokedy budem kričať k tebe: "Násilie!", a ty nezachrániš?
3 Prečo ma necháš hľadieť na zlobu, prečo sa mám dívať na útlak? Vidím samé ničenie a násilie, vznikajú spory, povstávajú zvady. 4 Preto je zákon bez účinku a právo sa nikdy nedostáva navrch, lebo bezbožník preháňa dobrého, a tak spravodlivosť prekrúca.

Prvý výrok. Chaldejci sú Božím bičom

5 Pozrite, pohanské národy, pozrite! Užasnite v údive! Lebo za vašich dní vykonám skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám ho rozpovedali.
6 Lebo pozrite, privediem sem Chaldejcov, národ zúrivý a prudký, ktorý prechádza šíravami zeme, aby zaujal obydlia, ktoré mu nepatria. 7 Je strašný a hrozný, jeho moc mu je právom a vytvára jeho veľkosť. 8 Jeho kone sú rýchlejšie ako leopardy a ľútejšie ako vlci za večera. Jeho jazdci sa ženú cvalom, jeho jazdci prichádzajú zďaleka, letia ako supy, čo sa vrhajú na korisť. 9 Celé jeho vojsko sa ženie za plenom, tváre horiace ako východný vietor. Naberie zajatcov ako piesku. 10 Vysmieva sa z kráľov, kniežatami pohŕda; nebojí sa nijakej pevnosti, urobí násyp a zaujme ju. 11 Potom sa preženie ako vietor a zmizne. Zločinec, komu je vlastná sila bohov!

Druhá prorokova sťažnosť: vydieračstvo utláčateľa

12 Jahve, či ty nie si odpradávna, Bože môj, Svätý môj, ty, ktorý neumieraš? Jahve, ty si ho ustanovil, aby zavádzal spravodlivosť, Všemohúci, ty si ho urobil silnými, aby trestal.
13 Pričisté sú tvoje oči, aby sa dívali na zlo, nemôžeš hľadieť na zlobu, prečo sa dívaš na zradnosť zlých? Prečo mlčíš, keď bezbožník pohlcuje lepšieho od seba? 14 Prečo robíš ľudí podobných morským rybám, ako klzké tvory, ktoré nemajú vládcu? 15 Vychytá ich udicou do jedného, zatiahne ich sieťou, povyťahuje čereňovou sieťkou. Potom sa veselí a plesá, 16 obety prináša svojej sieti, páli kadidlo pred svojím čereňom, lebo z nich má dobré živobytie, tučný pokrm. 17 Či smie každodenne tasiť svoj meč a vraždiť národy bez milosti?