1. kapitola

Celopaly

1 Jahve zavolal Mojžiša a zo Stanu Stretávania k nemu prehovoril a povedal mu:
2 Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď niekto z vás chce priniesť Jahvemu obetný dar, môže tento dar priniesť z veľkého a malého dobytka. 3 Ak jeho obetným darom je celopal veľkého dobytka, obetuje bezchybného samca; obetuje ho pri vchode do Stanu Stretávania, aby bol priaznivo prijatý pred Jahvem. 4 Položí ruku na hlavu obety a ona bude priaznivo prijatá, aby sa za neho urobil obrad zmierenia. 5 Potom obetuje býka pred Jahvem a kňazi, Áronovi synovia, budú obetovať krv. Rozlejú ju dookola po oltári, ktorý je pred vchodom do Stanu Stretávania. 6 Potom stiahne kožu z obety a rozseká ju na štvrtiny. 7 Áronovi synovia, kňazi, rozložia oheň na oltári a na tento oheň nakladú drevo. 8 Potom Áronovi synovia, kňazi, rozložia štvrtiny, hlavu a tuk na drevo, ktoré je na oltárnom ohni. 9 Vnútornosti a nohy umyje ten muž vodou a kňaz to všetko obráti na oltári na dym. Tento celopal bude zápalnou obetou príjemnej vône Jahvemu. 10 Ak jeho obetným darom je celopal z malého dobytka, jahňa alebo kozľa, privedie na obetu bezchybného samca. 11 Zabije ho pred Jahvem na severnej strane oltára a Áronovi synovia, kňazi, rozlejú krv dookola po oltári. 12 Potom ho rozseká na štvrtiny a kňaz ich rozloží s hlavou i tukom na drevo, uložené na oltárnom ohni. 13 Vnútornosti a nohy umyje ten muž vodou a kňaz všetko obetuje a na oltári obráti na dym. Tento celopal bude obetou príjemnej vône Jahvemu. 14 Ak jeho obetný dar Jahvemu je celopal vtáka, bude obetovať hrdličku alebo holúbä. 15 Kňaz ho bude obetovať na oltári, vykrúti mu krk, odtrhne mu hlavu a spáli ju na oltári; potom vytlačí jeho krv na stenu oltára. 16 Potom oddelí jeho hrvoľ i perie; hodí to na východnú stranu oltára, kam sa odkladá mastný popol. 17 Rozsekne to vtáča na dve polovice, z jednej i druhej strany jedno krídlo, ale neoddelí ich od seba. Potom kňaz na oltári, na uloženom dreve, obráti vtáča na dym. Tento celopal bude obetou príjemnej vône Jahvemu.