1. kapitola

1 Výrok. Jahveho slovo pre Izrael prostredníctvom Malachiáša.

Láska Jahveho k Izraelu

2 Milujem vás, hovorí Jahve. Vy sa však spytujete: Čím si nám dokázal svoju lásku? – Či Ezau nebol Jakubovým bratom? Jahveho výrok. Ale Jakuba som miloval
3 Ezaua som nemal rád. Jeho vrchy som zmenil na pustatinu a jeho dedičstvo na stepné pasienky. 4 Ak Edom vraví: "Sme zničení, ale znovu vystavme svoje spustošené domy," takto hovorí Jahve nebeských mocností: Nech len stavajú, ja to zrúcam! Nazvú ich "Bezbožným krajom" a "Ľudom, na ktorý sa Jahve večne hnevá". 5 Vy to uvidíte na vlastné oči a sami poviete: "Jahve je veľký až za hranice Izraela."

Obžaloba proti kňazom

6 Syn si ctí otca, sluha sa bojí svojho pána. Ak som ja Otcom, kde je úcta voči mne? Ak som ja Pánom, kde je bázeň predo mnou? Spytuje sa Jahve nebeských mocností vás, kňazov, ktorí opovrhujete mojím Menom. – Ale vy sa spytujete: "Ako sme opovrhovali tvojím Menom?" –
7 Tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb. – A ešte sa spytujete: "Čím sme ťa poškvrnili?" – Tým, že hovoríte: "Jahveho stolom možno opovrhovať." 8 Keď privádzate slepé zvieratá na obetu, nie je na tom nič zlé? A keď privádzate krivé alebo choré, nie je na tom nič zlé? Keby si priniesol takýto dar svojmu miestodržiteľovi, či by si sa mu zapáčil? Či by ti preukázal svoju priazeň? Hovorí Jahve nebeských mocností. 9 A teraz proste Boha, aby sa zmiloval nad vami! Ak robíte takéto veci, mal by vám preukázať svoju priazeň? Hovorí Jahve nebeských mocností. 10 Kiežby niekto z vás pozatváral brány, aby ste nadarmo nezapaľovali oheň na mojom oltári! Nemám záľubu vo vás – vraví Jahve nebeských mocností – obetu z vašich rúk neprijmem. 11 Ale od východu slnka až po jeho západ veľké je moje Meno medzi národmi a na každom mieste prinášajú môjmu Menu kadidlo a čistú obetu, lebo moje Meno je veľké medzi národmi – hovorí Jahve nebeských mocností. 12 Vy ho však znesväcujete, keď si myslíte, že Pánov stôl možno poškvrniť, že vy môžete na ňom obetovať pokrm, ktorým sami pohŕdate. 13 Poviete: "Veru, aká mrzutosť!" A ohrniete nos nad tým, vraví Jahve nebeských mocností. Ak prinášate na obetu zvieratá zmrzačené, krivé a choré, ja ich mám prijať z vašej ruky? Hovorí Jahve. 14 Prekliaty je klamár, ktorý svoj sľub Pánovi spláca obetovaním poškodenej obety, hoci má v stáde zdravého samčeka! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí Jahve nebeských mocností, a moje Meno je obávané medzi národmi!