Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Všeobecný názov

1 Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa,
2 ktoré nám umožnia poznať múdrosť i mravnosť, chápať hlboké reči, 3 dosiahnuť správne vzdelanie: spravodlivosť, nábožnosť a statočnosť. 4 Neskúseným dajú návod, ako si v živote počínať, mladým vedu a rozvážnosť. 5 Ak ich vypočuje múdry, obohatí svoje vedomosti a človek skúsený získa dar vladársky, 6 prenikne do prísloví a záhadných výrokov, do slov mudrcov a ich tajomných hádaniek. 7 Základom múdrosti je čnostný život. Len blázon pohŕda múdrosťou a sebavýchovou.

Mudrc: Vyhýbať sa zlej spoločnosti

8 Počúvaj, syn môj, poučenie svojho otca a nepohŕdaj napomínaním svojej matky!
9 Budú pôvabným vencom na tvojej hlave, sťa zlatá reťaz na tvojej šiji. 10 Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľ! 11 Ak povedia: "Poď s nami číhať niekomu na život, položme nástrahy nevinnému, ktorý nám nič nespravil! 12 Pohltíme ich zaživa sťa ríša smrti; hoci im nič nechýba, predsa padnú do hrobu. 13 Naberieme veľa drahocenných vecí, naplníme si domy korisťou. 14 S nami hodíš kockou o svoj diel. Budeme mať spoločný mešec!" 15 Syn môj, nechoď s nimi! Vzdiaľ sa z ich chodníka! 16 Lebo sa náhlia páchať zločiny, ponáhľajú sa prelievať krv. 17 Daromné je vystierať sieť, keď ju vidí každý vtáčik-letáčik. 18 Títo ľudia sa zastrájajú vyliať svoju vlastnú krv. Proti sebe samým kladú nástrahy. 19 Tak skončí každý človek chtivý lúpeže. Chamtivosť okradne o život tých, ktorých ovláda.

Múdrosť: Slávnostné napomenutie nedbalým

20 Múdrosť kričí po uliciach, po trhoviskách dvíha svoj hlas,
21 po križovatkách vyvoláva, v bránach mesta prednáša svoju reč: 22 "Dokedy, vy naivní, budete milovať naivitu? A posmievači, budete mať radi posmievanie? A hlúpi, nenávidieť učenosť? 23 Kiež by ste si boli všimli moje napomínanie! Bola by som vám dala svoju radu a oznámila vám svoje zákony. 24 Ale vy ste nechceli počuť, keď som vás volala. Nik si nepovšimol, keď som ruku podávala. 25 Mojimi radami ste pohrdli. Neprijali ste moje napomenutia. 26 Preto aj ja sa budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa vám, keď vás zastihne hrôza. 27 Keď hrôza zaľahne na vás ako búrka a vaše nešťastie sťa povíchrica; keď zaľahnú na vás úzkosti a muky. 28 Vtedy ma budú zvať, ale sa neozvem. Budú ma hľadať, ale nenájdu. 29 Pretože pohŕdali poznaním, nemali radi čnostný život, 30 neprijali moju radu, opovrhli mojimi výstrahami, 31 budú jesť z plodov svojich životných poblúdení, najedia sa dosýta svojich vlastných rád! 32 Lebo naivných zabíja ich odklon od múdrosti, hlúpych vedie do záhuby ich bezstarostnosť. 33 Ale kto počúva mňa, prebýva v bezpečí, zachová si pokoj, bez strachu z nešťastia."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk