Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Všeobecný názov

1 Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa,
2 ktoré nám umožnia poznať múdrosť i mravnosť, chápať hlboké reči, 3 dosiahnuť správne vzdelanie: spravodlivosť, nábožnosť a statočnosť. 4 Neskúseným dajú návod, ako si v živote počínať, mladým vedu a rozvážnosť. 5 Ak ich vypočuje múdry, obohatí svoje vedomosti a človek skúsený získa dar vladársky, 6 prenikne do prísloví a záhadných výrokov, do slov mudrcov a ich tajomných hádaniek. 7 Základom múdrosti je čnostný život. Len blázon pohŕda múdrosťou a sebavýchovou.

Mudrc: Vyhýbať sa zlej spoločnosti

8 Počúvaj, syn môj, poučenie svojho otca a nepohŕdaj napomínaním svojej matky!
9 Budú pôvabným vencom na tvojej hlave, sťa zlatá reťaz na tvojej šiji. 10 Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľ! 11 Ak povedia: "Poď s nami číhať niekomu na život, položme nástrahy nevinnému, ktorý nám nič nespravil! 12 Pohltíme ich zaživa sťa ríša smrti; hoci im nič nechýba, predsa padnú do hrobu. 13 Naberieme veľa drahocenných vecí, naplníme si domy korisťou. 14 S nami hodíš kockou o svoj diel. Budeme mať spoločný mešec!" 15 Syn môj, nechoď s nimi! Vzdiaľ sa z ich chodníka! 16 Lebo sa náhlia páchať zločiny, ponáhľajú sa prelievať krv. 17 Daromné je vystierať sieť, keď ju vidí každý vtáčik-letáčik. 18 Títo ľudia sa zastrájajú vyliať svoju vlastnú krv. Proti sebe samým kladú nástrahy. 19 Tak skončí každý človek chtivý lúpeže. Chamtivosť okradne o život tých, ktorých ovláda.

Múdrosť: Slávnostné napomenutie nedbalým

20 Múdrosť kričí po uliciach, po trhoviskách dvíha svoj hlas,
21 po križovatkách vyvoláva, v bránach mesta prednáša svoju reč: 22 "Dokedy, vy naivní, budete milovať naivitu? A posmievači, budete mať radi posmievanie? A hlúpi, nenávidieť učenosť? 23 Kiež by ste si boli všimli moje napomínanie! Bola by som vám dala svoju radu a oznámila vám svoje zákony. 24 Ale vy ste nechceli počuť, keď som vás volala. Nik si nepovšimol, keď som ruku podávala. 25 Mojimi radami ste pohrdli. Neprijali ste moje napomenutia. 26 Preto aj ja sa budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa vám, keď vás zastihne hrôza. 27 Keď hrôza zaľahne na vás ako búrka a vaše nešťastie sťa povíchrica; keď zaľahnú na vás úzkosti a muky. 28 Vtedy ma budú zvať, ale sa neozvem. Budú ma hľadať, ale nenájdu. 29 Pretože pohŕdali poznaním, nemali radi čnostný život, 30 neprijali moju radu, opovrhli mojimi výstrahami, 31 budú jesť z plodov svojich životných poblúdení, najedia sa dosýta svojich vlastných rád! 32 Lebo naivných zabíja ich odklon od múdrosti, hlúpych vedie do záhuby ich bezstarostnosť. 33 Ale kto počúva mňa, prebýva v bezpečí, zachová si pokoj, bez strachu z nešťastia."