Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha Prísloví
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Všeobecný názov

  1 Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa, 2 ktoré nám umožnia poznať múdrosť i mravnosť, chápať hlboké reči, 3 dosiahnuť správne vzdelanie: spravodlivosť, nábožnosť a statočnosť. 4 Neskúseným dajú návod, ako si v živote počínať, mladým vedu a rozvážnosť. 5 Ak ich vypočuje múdry, obohatí svoje vedomosti a človek skúsený získa dar vladársky, 6 prenikne do prísloví a záhadných výrokov, do slov mudrcov a ich tajomných hádaniek. 7 Základom múdrosti je čnostný život. Len blázon pohŕda múdrosťou a sebavýchovou.

  Mudrc: Vyhýbať sa zlej spoločnosti

  8 Počúvaj, syn môj, poučenie svojho otca a nepohŕdaj napomínaním svojej matky! 9 Budú pôvabným vencom na tvojej hlave, sťa zlatá reťaz na tvojej šiji. 10 Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľ! 11 Ak povedia: "Poď s nami číhať niekomu na život, položme nástrahy nevinnému, ktorý nám nič nespravil! 12 Pohltíme ich zaživa sťa ríša smrti; hoci im nič nechýba, predsa padnú do hrobu. 13 Naberieme veľa drahocenných vecí, naplníme si domy korisťou. 14 S nami hodíš kockou o svoj diel. Budeme mať spoločný mešec!" 15 Syn môj, nechoď s nimi! Vzdiaľ sa z ich chodníka! 16 Lebo sa náhlia páchať zločiny, ponáhľajú sa prelievať krv. 17 Daromné je vystierať sieť, keď ju vidí každý vtáčik-letáčik. 18 Títo ľudia sa zastrájajú vyliať svoju vlastnú krv. Proti sebe samým kladú nástrahy. 19 Tak skončí každý človek chtivý lúpeže. Chamtivosť okradne o život tých, ktorých ovláda.

  Múdrosť: Slávnostné napomenutie nedbalým

  20 Múdrosť kričí po uliciach, po trhoviskách dvíha svoj hlas, 21 po križovatkách vyvoláva, v bránach mesta prednáša svoju reč: 22 "Dokedy, vy naivní, budete milovať naivitu? A posmievači, budete mať radi posmievanie? A hlúpi, nenávidieť učenosť? 23 Kiež by ste si boli všimli moje napomínanie! Bola by som vám dala svoju radu a oznámila vám svoje zákony. 24 Ale vy ste nechceli počuť, keď som vás volala. Nik si nepovšimol, keď som ruku podávala. 25 Mojimi radami ste pohrdli. Neprijali ste moje napomenutia. 26 Preto aj ja sa budem smiať z vášho nešťastia, posmievať sa vám, keď vás zastihne hrôza. 27 Keď hrôza zaľahne na vás ako búrka a vaše nešťastie sťa povíchrica; keď zaľahnú na vás úzkosti a muky. 28 Vtedy ma budú zvať, ale sa neozvem. Budú ma hľadať, ale nenájdu. 29 Pretože pohŕdali poznaním, nemali radi čnostný život, 30 neprijali moju radu, opovrhli mojimi výstrahami, 31 budú jesť z plodov svojich životných poblúdení, najedia sa dosýta svojich vlastných rád! 32 Lebo naivných zabíja ich odklon od múdrosti, hlúpych vedie do záhuby ich bezstarostnosť. 33 Ale kto počúva mňa, prebýva v bezpečí, zachová si pokoj, bez strachu z nešťastia."
  Kniha Prísloví
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)