1. kapitola

Vtelené Slovo a spoločenstvo s Otcom a so Synom

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života.
2 Lebo Život sa zjavil: my sme ho videli, my o ňom skladáme svedectvo a my vám zvestujeme tento večný Život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. A naše spoločenstvo je spoločenstvom s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. 4 Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. 5 Toto je posolstvo, ktoré sme od neho počuli a ktoré vám zvestujeme: Boh je Svetlo a niet v ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že sme v spoločenstve s ním, ale kráčame vo tme, luháme a nekonáme pravdu. 7 Ale ak kráčame vo svetle, ako je on sám vo svetle, vtedy máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Prvá podmienka: skončiť s hriechom

8 Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda.
9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on, verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, robíme ho luhárom, a jeho slovo nie je v nás.