1. kapitola

Nadpis

1 Videnie Izaiáša, Amosovho syna, ktoré videl o Judei a o Jeruzaleme za čias judských kráľov Oziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša.

Proti nevďačnému ľudu

2 Počujte, nebesia, počúvaj, zem, lebo toto hovorí Jahve: "Deti som si odchoval, priviedol do dospelého veku, ale ony sa proti mne vzbúrili.
3 Vôl pozná svojho majiteľa a osol jasle svojho pána, ale Izrael, môj vlastný ľud, nepozná, nechápe nič." 4 Beda ti, hriešny ľud! Národ plný zloby! Pokolenie zločincov! Deti skazené! Jahveho ste opustili. Svätého Izraelovho hanobne zavrhli. Zanechali ste ho. 5 Kde vás ešte udrieť, keď sa ešte stále búrite? Hlavu máte pokrytú ranami a celé srdce choré, 6 od päty po temeno hlavy nemáte zdravého miesta. Samá rana, opuchlina, otvorené rany, nevyčistené, neobviazané, neošetrené olejom. 7 Vaša krajina je spustošená, vaše mestá spálené ohňom, vaše polia – pred očami vám ich cudzinci vyžierajú, spustošené sú ako Sodoma po svojom zničení. 8 Len drahý Sion zostal ako búdka vo vinici, ako koliba na poli uhoriek, ako osamelé strážne mesto. 9 Keby nám Jahve nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobní Gomore!

Proti pokrytectvu

10 Čujte slovo Jahveho, kniežatá sodomské, počúvajte poučenie nášho Boha, ľud gomorský!
11 "Načo sú mi vaše početné obety?" hovorí Jahve. "Omrzeli ma vaše celopaly baranov a býčieho tuku; nechcem krv býkov, jahniat a capov. 12 Keď prichádzate predo mňa s obetami, kto žiada od vás, aby ste šliapali po mojich nádvoriach? 13 Prestaňte prinášať zbytočné obety, obetný dym je mi odporný! Sviatky novomesiacov, sobôt a zhromaždenia? Nemôžem zniesť hriech a sviatočné oslavy. 14 Nenávidím vaše novomesiace a výročité sviatky, na ťarchu sú mi, nemôžem ich zniesť. 15 Keď dvíhate dlane pri modlitbe, odvrátim svoj zrak od vás. Keď sa budete aj modliť bez prestania, ja nebudem počúvať, veď ruky máte plné krvi! 16 Umyte sa! Očistite sa! Odstráňte mi z očí vaše hriešne skutky! Prestaňte páchať hriech! 17 Učte sa robiť dobre! Vyhľadávajte spravodlivosť, napomeňte utláčateľa! Sirote pomôžte k právu, zastaňte sa vdovy na súde! 18 Až potom príďte, prejednajme, čo je medzi nami," hovorí Jahve. "Ak budú vaše hriechy ako šarlát, zostanú biele ako sneh, ak budú červené ako purpur, zostanú jasné ako vlna. 19 Ak budete ochotne poslúchať, budete požívať, čo má zem najlepšie. 20 Ale ak odopriete a vzbúrite sa, meč vás pohltá." To prehovoril Jahve sám.

Nárek nad Jeruzalemom

21 Akože sa stalo prostitútkou mesto verné? Kedysi pevnosť plná spravodlivosti, kde bývala statočnosť, a teraz vrahovia!
22 Striebro sa ti zmenilo na trosku, šľachtené víno sa ti obrátilo na vodu. 23 Tvoje kniežatá sú spurné, spojenci zbojníkov, každý má rád úplatky, každý sa zháňa po daroch; ale sirote nepomôžu k právu a žaloba vdovy nedôjde až k nim. 24 Preto toto je výrok Pána Jahveho Cebaot, Mocného Izraelovho: "Dosť! Vyvŕšim sa na svojich protivníkoch, vypomstím sa na svojich nepriateľoch. 25 Svoju ruku položím na teba, vylúhujem z teba všetku trosku, odstránim všetky odpadky. 26 Vrátim ti sudcov, akí boli kedysi, a tvojich radcov ako za starých čias. Potom sa budeš volať spravodlivým mestom, mestom verným." 27 Sion bude vykúpený súdom a jeho obrátení spravodlivosťou. 28 Odpadlíci a zločinci zahynú všetci spoločne. Tí, čo opúšťajú Jahveho, budú zničení.

Proti posvätným stromom

29 Hej, budete sa hanbiť za posvätné duby, ktoré ste uctievali, sklamú vás záhradné svätyne, na ktorých ste lipli.
30 Aj vy budete ako terebinta s uvädnutým lístím, ako záhrada bez vody. 31 Najmocnejší bude ako pazderie a jeho dielo skončí v iskrách, vedno zhoria obaja a nikto ich nezahasí.