Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

1 Výrok o Ninive. Kniha videní Nahuma z Elkoša.

Žalm. Jahveho hnev

2 Alef. Jahve je Boh žiarlivý a trestajúci. Jahve trestá, je veľmi rozhnevaný. Jahve trestá svojich protivníkov, hnevá sa na svojich nepriateľov.
3 Jahve je aj zhovievavý, no veľmi mocný. Jahve nič nenechá bez trestu. Bet. Víchrom a búrkou vedie jeho cesta, oblaky sú prachom, zvíreným jeho krokmi. 4 Gimel. Pohrozí moru a vysuší ho i všetky rieky vysuší. (Dalet.) … vädne Bašan i Karmel, vädne zeleň Libanonu. 5 He. Vrchy sa trasú pred ním, pahorky sa chvejú Vav. zem, svet a všetko, čo žije v ňom, dá sa do pohybu pred jeho tvárou. 6 Zain. Kto obstojí pred jeho hnevom? Kto vydrží pred jeho rozhorčením? Chet. Jeho hnev sa rozlieva ako požiar a pred ním sa skaly pukajú. 7 Tet. Jahve je dobrý; isté útočište v deň súženia. Jod. Stará sa o tých, čo hľadajú jeho ochranu, 8 aj keď sa prihrnie záplava. Kaf. Zničí všetkých, čo povstanú proti nemu a svojich nepriateľov zaženie do temnôt.

Prorocké výroky: Júdovi a Ninive

9 Čo kujete pikle proti Jahvemu? On urobí koniec. Súženie dvakrát nepríde.
10 Ako posplietané tŕnie, ako suchá slama budú celkom spálení. 11 Z teba vyšiel ten, ktorý kuje pikle proti Jahvemu, človek diabolských zámerov. 12 Takto vraví Jahve: Aj keď sú plní sily a veľmi početní, budú skosení a zaniknú. Pokoril som ťa, ale už ťa nebudem ponižovať. 13 Teraz zlomím jeho jarmo, ktoré ťa ťaží, roztrhám tvoje reťaze. 14 Jahve vydal proti tebe tento rozkaz: Nikdy nebude potomstvo, ktoré nosí tvoje meno. Z chrámu tvojich bohov odstránim sochy ryté i liate. Tvoj hrob dám spustošiť, lebo si prekliaty.