Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha proroka Nahuma
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  1 Výrok o Ninive. Kniha videní Nahuma z Elkoša.

  Žalm. Jahveho hnev

  2 Alef. Jahve je Boh žiarlivý a trestajúci. Jahve trestá, je veľmi rozhnevaný. Jahve trestá svojich protivníkov, hnevá sa na svojich nepriateľov. 3 Jahve je aj zhovievavý, no veľmi mocný. Jahve nič nenechá bez trestu. Bet. Víchrom a búrkou vedie jeho cesta, oblaky sú prachom, zvíreným jeho krokmi. 4 Gimel. Pohrozí moru a vysuší ho i všetky rieky vysuší. (Dalet.) … vädne Bašan i Karmel, vädne zeleň Libanonu. 5 He. Vrchy sa trasú pred ním, pahorky sa chvejú Vav. zem, svet a všetko, čo žije v ňom, dá sa do pohybu pred jeho tvárou. 6 Zain. Kto obstojí pred jeho hnevom? Kto vydrží pred jeho rozhorčením? Chet. Jeho hnev sa rozlieva ako požiar a pred ním sa skaly pukajú. 7 Tet. Jahve je dobrý; isté útočište v deň súženia. Jod. Stará sa o tých, čo hľadajú jeho ochranu, 8 aj keď sa prihrnie záplava. Kaf. Zničí všetkých, čo povstanú proti nemu a svojich nepriateľov zaženie do temnôt.

  Prorocké výroky: Júdovi a Ninive

  9 Čo kujete pikle proti Jahvemu? On urobí koniec. Súženie dvakrát nepríde. 10 Ako posplietané tŕnie, ako suchá slama budú celkom spálení. 11 Z teba vyšiel ten, ktorý kuje pikle proti Jahvemu, človek diabolských zámerov. 12 Takto vraví Jahve: Aj keď sú plní sily a veľmi početní, budú skosení a zaniknú. Pokoril som ťa, ale už ťa nebudem ponižovať. 13 Teraz zlomím jeho jarmo, ktoré ťa ťaží, roztrhám tvoje reťaze. 14 Jahve vydal proti tebe tento rozkaz: Nikdy nebude potomstvo, ktoré nosí tvoje meno. Z chrámu tvojich bohov odstránim sochy ryté i liate. Tvoj hrob dám spustošiť, lebo si prekliaty.
  Kniha proroka Nahuma
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)