Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

1 Výrok o Ninive. Kniha videní Nahuma z Elkoša.

Žalm. Jahveho hnev

2 Alef. Jahve je Boh žiarlivý a trestajúci. Jahve trestá, je veľmi rozhnevaný. Jahve trestá svojich protivníkov, hnevá sa na svojich nepriateľov.
3 Jahve je aj zhovievavý, no veľmi mocný. Jahve nič nenechá bez trestu. Bet. Víchrom a búrkou vedie jeho cesta, oblaky sú prachom, zvíreným jeho krokmi. 4 Gimel. Pohrozí moru a vysuší ho i všetky rieky vysuší. (Dalet.) … vädne Bašan i Karmel, vädne zeleň Libanonu. 5 He. Vrchy sa trasú pred ním, pahorky sa chvejú Vav. zem, svet a všetko, čo žije v ňom, dá sa do pohybu pred jeho tvárou. 6 Zain. Kto obstojí pred jeho hnevom? Kto vydrží pred jeho rozhorčením? Chet. Jeho hnev sa rozlieva ako požiar a pred ním sa skaly pukajú. 7 Tet. Jahve je dobrý; isté útočište v deň súženia. Jod. Stará sa o tých, čo hľadajú jeho ochranu, 8 aj keď sa prihrnie záplava. Kaf. Zničí všetkých, čo povstanú proti nemu a svojich nepriateľov zaženie do temnôt.

Prorocké výroky: Júdovi a Ninive

9 Čo kujete pikle proti Jahvemu? On urobí koniec. Súženie dvakrát nepríde.
10 Ako posplietané tŕnie, ako suchá slama budú celkom spálení. 11 Z teba vyšiel ten, ktorý kuje pikle proti Jahvemu, človek diabolských zámerov. 12 Takto vraví Jahve: Aj keď sú plní sily a veľmi početní, budú skosení a zaniknú. Pokoril som ťa, ale už ťa nebudem ponižovať. 13 Teraz zlomím jeho jarmo, ktoré ťa ťaží, roztrhám tvoje reťaze. 14 Jahve vydal proti tebe tento rozkaz: Nikdy nebude potomstvo, ktoré nosí tvoje meno. Z chrámu tvojich bohov odstránim sochy ryté i liate. Tvoj hrob dám spustošiť, lebo si prekliaty.