Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Hľadať Boha a vyhýbať sa hriechu

1 Milujte spravodlivosť, vy, čo vládnete na zemi! Zmýšľajte o Bohu dobromyseľne a hľadajte ho s úprimným srdcom!
2 Lebo on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, tým sa zjavuje, ktorí v neho veria. 3 Neúprimné zmýšľanie vzďaľuje ľudí od Boha; ak sa hlúpi zahrávajú s jeho všemohúcnosťou, ukáže im, čím sú v skutočnosti. 4 Nie, múdrosť nevstúpi do duše skazenej, v tele hriechu oddanom príbytok neprijme. 5 Tento svätý duch, ktorý nás formuje, nemá rád dvojakosť. Múdrosť sa stráni nemúdrych úsudkov a nespravodlivosť ju ťažko uráža. 6 Múdrosť je človeka milujúci duch, lež bohorúhača nenechá bez trestu za jeho reči, lebo Boh je svedok jeho najvnútornejšieho zmýšľania, jasne vidí do jeho srdca a počuje každé slovo, ktoré povie. 7 Duch Boží napĺňa svet a keďže on drží pospolu vesmír, vie všetko, čo ľudia hovoria. 8 Tak sa nemôže skryť nikto, kto hlása bezprávie, trestajúca spravodlivosť nedá mu uniknúť. 9 Prešetria sa plány bezbožného, správa o jeho rečiach dôjde až k Bohu, aby boli potrestané jeho priestupky; 10 ani slovíčko neujde jeho pozornému uchu, ani ozvena po skrytom šomraní. 11 Chráňte sa teda márneho reptania, vyhýbajte sa roztrpčeným rečiam, lebo ani najtajnejšie slovko nezostáva bez následkov a lživý jazyk je záhubou pre človeka. 12 Omylmi života neprivolávajte si smrť, nepriťahujte si skazu vlastnými skutkami! 13 Boh neutvoril smrť, zo záhuby žijúcich nemá on potechu. 14 Všetko stvoril, aby všetko trvalo. Tvorivé sily sveta smerujú k životu, niet v nich jedu smrti, smrť nie je kráľom zeme, 15 lebo spravodlivosť je nesmrteľná. Život podľa bezbožných

Život podľa bezbožných

16 Bezbožní však smrť k sebe volajú skutkami a rečou. Zovú ju priateľkou, chradnú túžbou po nej, ba s ňou i tajnú zmluvu robievajú, ak si naozaj zaslúžia padnúť jej v náručie.