Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Dve životné cesty

1 Šťastný je človek, čo sa neriadi zásadami bezbožných, po hriešnych cestách nechodieva, ani nevysedáva s bohorúhačmi,
2 ale má záľubu v Jahveho Zákone, o jeho Zákone rozmýšľa dňom i nocou. 3 Preto je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, ktorému lístie nikdy neopadáva; darí sa mu všetko, čo podniká. 4 Inak je to s bezbožníkmi, celkom inak. Sú ako plevy, ktoré vietor rozháňa. 5 Bezbožníci neobstoja na Božom súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Jahve bedlí nad životnou cestou spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.