Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha Žalmov
  • Výber prekladu

    • Ekumenický preklad
    • Katolícky preklad
    • Botekov preklad
    • Evanjelický preklad
    • Roháčkov preklad
    • Rómska Nová zmluva
    • Pravoslávny preklad evanjelií

      Stará zmluva

    • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
    • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
    • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
    • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
    • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
    • Kniha Jozue
    • Kniha Sudcov
    • Kniha Rút
    • Prvá kniha Samuelova
    • Druhá kniha Samuelova
    • Prvá kniha Kráľov
    • Druhá kniha Kráľov
    • Prvá kniha Kroník
    • Druhá kniha Kroník
    • Kniha Ezdrášova
    • Kniha Nehemiášova
    • Kniha Tobiáš
    • Kniha Judita
    • Kniha Ester
    • Prvá kniha Makabejcov
    • Druhá kniha Makabejcov
    • Kniha Jób
    • Kniha Žalmov
    • Kniha Prísloví
    • Kniha Kazateľ
    • Pieseň piesní
    • Kniha Múdrosti
    • Kniha Sirachovho syna
    • Kniha proroka Izaiáša
    • Kniha proroka Jeremiáša
    • Kniha Náreky
    • Kniha proroka Barucha
    • Kniha proroka Ezechiela
    • Kniha proroka Daniela
    • Kniha proroka Ozeáša
    • Kniha proroka Joela
    • Kniha proroka Amosa
    • Kniha proroka Abdiáša
    • Kniha proroka Jonáša
    • Kniha proroka Micheáša
    • Kniha proroka Nahuma
    • Kniha proroka Habakuka
    • Kniha proroka Sofoniáša
    • Kniha proroka Aggea
    • Kniha proroka Zachariáša
    • Kniha proroka Malachiáša
    • Nová zmluva

    • Evanjelium podľa Matúša
    • Evanjelium podľa Marka
    • Evanjelium podľa Lukáša
    • Evanjelium podľa Jána
    • Skutky apoštolov
    • List Rimanom
    • Prvý list Korinťanom
    • Druhý list Korinťanom
    • List Galaťanom
    • List Efezanom
    • List Filipanom
    • List Kolosanom
    • Prvý list Solúnčanom
    • Druhý list Solúnčanom
    • Prvý list Timotejovi
    • Druhý list Timotejovi
    • List Títovi
    • List Filemonovi
    • List Hebrejom
    • Jakubov list
    • Prvý Petrov list
    • Druhý Petrov list
    • Prvý Jánov list
    • Druhý Jánov list
    • Tretí Jánov list
    • Júdov list
    • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

    Výber kapitoly

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
    • 101
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 113
    • 114
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 119
    • 120
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
    • 134
    • 135
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
    • 141
    • 142
    • 143
    • 144
    • 145
    • 146
    • 147
    • 148
    • 149
    • 150

    Záložky

    Dve životné cesty

    1 Šťastný je človek, čo sa neriadi zásadami bezbožných, po hriešnych cestách nechodieva, ani nevysedáva s bohorúhačmi, 2 ale má záľubu v Jahveho Zákone, o jeho Zákone rozmýšľa dňom i nocou. 3 Preto je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, ktorému lístie nikdy neopadáva; darí sa mu všetko, čo podniká. 4 Inak je to s bezbožníkmi, celkom inak. Sú ako plevy, ktoré vietor rozháňa. 5 Bezbožníci neobstoja na Božom súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Jahve bedlí nad životnou cestou spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.
    Kniha Žalmov
  • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

    Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

    NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

    V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
    že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
    Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

    Projekty Vydavateľstvo

    Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)