Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Adresa

1 Šimon Peter, sluha a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my skrze spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista:
2 milosť vám a pokoj v hojnosti skrze poznanie Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, nášho Pána.

Božia štedrosť

3 Jeho božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a pre nábožnosť: dala nám poznať toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a čnosťou.
4 Skrze ne nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a vytrhli sa porušeniu, ktoré je vo svete, v žiadostivosti. 5 A práve preto vynaložte všetko svoje úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, 6 k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, 7 k nábožnosti bratskú lásku a k bratskej láske lásku k blížnemu. 8 Ak všetky tieto čnosti máte a ak sa rozmnožujú, nenechajú vás v nečinnosti a neplodnosti pri poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 9 Ten, kto ich však nemá, je slepý, krátkozraký: zabudol, že bol očistený od starých hriechov. 10 Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak to budete robiť, niet nebezpečenstva, že niekedy padnete. 11 Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Apoštolské svedectvo

12 Preto vám budem stále pripomínať tieto veci, hoci to viete a ste utvrdení v pravde, ktorú teraz máte.
13 Považujem za správne, kým som v tomto stánku, udržiavať vás bdelými svojím pripomínaním. 14 Viem, že čoskoro opustím svoj stánok, ako mi to zjavil náš Pán Ježiš Kristus. 15 No postarám sa, aby ste si mohli po mojom odchode toto všetko pripomínať. 16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. 17 On dostal od Boha Otca česť a slávu, keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: "Toto je môj Syn, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie." 18 A tento hlas sme my počuli; zaznel z neba, keď sme boli s ním na svätom vrchu.

Prorocké slovo

19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie: a vy dobre robíte, keď naň hľadíte ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, kým nesvitne deň a zornica vám nezažiari v srdciach.
20 Predovšetkým vedzte: nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. 21 Proroctvo predsa nikdy nebolo vyslovené preto, že to chcel nejaký človek, ale pod vedením Svätého Ducha hovorili ľudia poslaní od Boha.