Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Pôvod múdrosti

1 Všetka múdrosť pochádza od Boha a je s ním vždy.
2 Kto môže spočítať morský piesok, kvapky dažďa a dni večnosti? 3 Kto môže preskúmať nebeskú výšinu, zemskú širinu a bezodnú hlbinu? 4 Ale pred všetkým tým bola stvorená múdrosť. Rozumná rozvaha pochádza od najdávnejších čias. 5 6 Komu bol zjavený koreň múdrosti? Kto pozná jej plány? 7 8 Je iba jeden múdry a veľmi obávaný, ktorý sedí na svojom tróne: Boh. 9 On ju stvoril, videl, prepočítal a rozlial na všetky svoje diela. 10 Všetkým ľuďom z nej niečo dal, ale hojne jej nadelil tým, čo ho milujú.

Božia bázeň

11 Čnostný život prináša slávu a česť, venčí človeka radosťou a šťastím.
12 Nábožnosť teší srdce, prináša veselosť, radosť a dlhý život. 13 Všetko skončí dobre pre toho, kto žije čnostne, bude požehnaný aj v deň svojej smrti. 14 Základom múdrosti je bázeň pred Bohom, ktorá bola daná verným už v matkinom lone. 15 Medzi ľuďmi si spravila večné hniezdo, navždy zostane s nimi. 16 Tí, čo žijú nábožne, dosiahnu plnosť múdrosti, ona im dá piť plnými dúškami zo svojho vína. 17 Naplní pokladmi celý ich dom a sklady svojimi plodinami. 18 Vencom múdrosti je nábožnosť, prekvitá mierom a zdravím. 19 Boh ju videl a rozpočítal. On rozlieva vedu a učenosť a preslávi tých, čo sa jej držia. 20 Múdrosť je zakorenená v Božej bázni a na jej konároch rastie dlhý život. 21

Trpezlivosť a sebaovládanie

22 Nikdy nemožno ospravedlniť hriešnu vášeň; nával vášne strhne človeka do záhuby.
23 Trpezlivý človek vytrvá, až príde jeho čas; nakoniec sa mu všetko obráti na radosť. 24 Načas zdržuje svoje slová a všetci chvália jeho múdrosť.

Múdrosť a úprimnosť

25 V pokladoch múdrosti sú záhady vedy. Hriešnika nábožnosť desí.
26 Túžiš po múdrosti? Zachovaj príkazy! Boh ti ju dá. 27 Lebo Božia bázeň je múdrosť a vzdelanosť. Boh miluje vernosť a dobrotu. 28 Neodporuj Božej bázni! Neukazuj ju neúprimným srdcom! 29 Nepretvaruj sa pred ľuďmi! Daj si pozor na svoje reči! 30 Nevynášaj sa, aby si nepadol a nezostal v hanbe, lebo Boh vyjaví tvoje tajnosti a uponíži ťa pred celým zhromaždením. Uvidia, že nemáš Božiu bázeň a tvoje srdce je plné podvodu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk