Predchádzajúca kapitola

1. kapitola

Pôvod múdrosti

1 Všetka múdrosť pochádza od Boha a je s ním vždy.
2 Kto môže spočítať morský piesok, kvapky dažďa a dni večnosti? 3 Kto môže preskúmať nebeskú výšinu, zemskú širinu a bezodnú hlbinu? 4 Ale pred všetkým tým bola stvorená múdrosť. Rozumná rozvaha pochádza od najdávnejších čias. 5 6 Komu bol zjavený koreň múdrosti? Kto pozná jej plány? 7 8 Je iba jeden múdry a veľmi obávaný, ktorý sedí na svojom tróne: Boh. 9 On ju stvoril, videl, prepočítal a rozlial na všetky svoje diela. 10 Všetkým ľuďom z nej niečo dal, ale hojne jej nadelil tým, čo ho milujú.

Božia bázeň

11 Čnostný život prináša slávu a česť, venčí človeka radosťou a šťastím.
12 Nábožnosť teší srdce, prináša veselosť, radosť a dlhý život. 13 Všetko skončí dobre pre toho, kto žije čnostne, bude požehnaný aj v deň svojej smrti. 14 Základom múdrosti je bázeň pred Bohom, ktorá bola daná verným už v matkinom lone. 15 Medzi ľuďmi si spravila večné hniezdo, navždy zostane s nimi. 16 Tí, čo žijú nábožne, dosiahnu plnosť múdrosti, ona im dá piť plnými dúškami zo svojho vína. 17 Naplní pokladmi celý ich dom a sklady svojimi plodinami. 18 Vencom múdrosti je nábožnosť, prekvitá mierom a zdravím. 19 Boh ju videl a rozpočítal. On rozlieva vedu a učenosť a preslávi tých, čo sa jej držia. 20 Múdrosť je zakorenená v Božej bázni a na jej konároch rastie dlhý život. 21

Trpezlivosť a sebaovládanie

22 Nikdy nemožno ospravedlniť hriešnu vášeň; nával vášne strhne človeka do záhuby.
23 Trpezlivý človek vytrvá, až príde jeho čas; nakoniec sa mu všetko obráti na radosť. 24 Načas zdržuje svoje slová a všetci chvália jeho múdrosť.

Múdrosť a úprimnosť

25 V pokladoch múdrosti sú záhady vedy. Hriešnika nábožnosť desí.
26 Túžiš po múdrosti? Zachovaj príkazy! Boh ti ju dá. 27 Lebo Božia bázeň je múdrosť a vzdelanosť. Boh miluje vernosť a dobrotu. 28 Neodporuj Božej bázni! Neukazuj ju neúprimným srdcom! 29 Nepretvaruj sa pred ľuďmi! Daj si pozor na svoje reči! 30 Nevynášaj sa, aby si nepadol a nezostal v hanbe, lebo Boh vyjaví tvoje tajnosti a uponíži ťa pred celým zhromaždením. Uvidia, že nemáš Božiu bázeň a tvoje srdce je plné podvodu.