Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha proroka Joela
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  Nadpis

  1 Jahveho Slovo, ktoré zaznelo Joelovi, Petuelovmu synovi.

  Plač nad zničenou krajinou

  2 Počúvajte toto, starší, počúvajte pozorne, všetci obyvatelia krajiny! Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich otcov? 3 Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. 4 Zvyšok po húseniciach požrali kobylky, zvyšok po kobylkách požrali chrústy a zvyšok po chrústoch požrali koníky. 5 Prebuďte sa, opilci, a plačte! Kvíľte, všetci pijani vína, za novým vínom, bo vám ho odtrhli od úst. 6 Lebo moju krajinu napadol národ mocný a bez počtu; má zuby ako lev, tesáky ako levica. 7 Moju vinicu obrátil na púšť, ohlodal moje figovníky, olúpal ich a rozmetal, konáre im celkom zbeleli. 8 Nariekaj ako panna vrecovinou odetá narieka nad ženíchom prvej mladosti. 9 Prestali obety pokrmov a nápojov v Jahveho dome. Smútia kňazi, Jahveho sluhovia. 10 Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo obilie je znivočené, vyschlo víno, olivového oleja niet. 11 Zhrozte sa, roľníci, kvíľte, vinohradníci, nad pšenicou a jačmeňom, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. 12 Vyschol vinič, figovník zvädol, granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy vyschli, áno, vyschla radosť Adamových synov.

  Výzva na pokánie a na modlitbu

  13 Kňazi, oblečte si vrecovinu a bite sa v prsia! Kvíľte, sluhovia oltára! Poďte do chrámu, prenocujte tam, oblečení do vriec, sluhovia môjho Boha, lebo dom vášho Boha bol zbavený obety pokrmu a nápoja. 14 Nariaďte svätý pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Starší, zvolajte všetkých obyvateľov krajiny do domu Jahveho, nášho Boha. Kričte k Jahvemu: 15 Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň Jahveho. Prichádza ako pohroma od Všemohúceho. 16 Pozrite! Pred našimi očami stratil sa pokrm z Božieho domu a s ním radosť a plesanie. 17 Zoschlo semeno pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo dažde sklamali. 18 Ako bučí dobytok, čriedy statku blúdia, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú. 19 Jahve, k tebe kričím, lebo oheň strávil stepné pastviny a plamene spálili všetky stromy v poli. 20 Aj zvieratá na poli k tebe pozerajú, lebo vyschli vodné potoky a oheň spálil stepné pastviny.
  Kniha proroka Joela
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)