1. kapitola

Adresa

1 Pavol a Timotej, sluhovia Krista Ježiša, všetkým veriacim v Krista Ježiša, čo sú vo Filipách, aj ich episkopom a diakonom.
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista!

Vzdávanie vďaky a modlitba

3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem,
4 vždy v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 lebo ste spolupracovali na šírení evanjelia od prvého dňa až doteraz. 6 Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti, tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. 8 Boh mi je svedkom, že po vás všetkých túžim v srdci Ježiša Krista. 9 Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannej skúsenosti, 10 aby ste vedeli rozoznávať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, 11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré prinášame skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Pavlova osobná situácia

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že moja situácia sa obrátila skôr na osoh evanjelia:
13 natoľko, že v celom pretóriu a všade sa vie, že som v okovách pre Krista, 14 a tak väčšina bratov v Pánovi, posmelená mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlása Slovo. 15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti, v duchu rivality, ale iní s dobrým úmyslom; 16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu pre obranu evanjelia. 17 Tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, mysliac si, že priťažia mojim okovám. 18 Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. Ja sa tomu teším a budem sa tešiť, 19 lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu vďaka vašej modlitbe a pomoci Ducha Ježiša Krista. 20 Túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. 23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie, 24 zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás. 25 Z mojej strany som presvedčený, že zostanem pri vás a že zotrvám a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, 26 aby ste mohli byť na mňa hrdí v Kristovi Ježišovi, keď k vám zasa prídem.

Bojovať za vieru

27 Len veďte život hodný Kristovho evanjelia, aby som – či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený – počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia
28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi: to je pre nich znamením, že zahynú, ale pre vás znamením spásy. A to prichádza od Boha: 29 veď vy ste dostali milosť v Krista nielen veriť, ale aj trpieť pre neho. 30 Tým vediete ten istý zápas, ktorý ste ma videli viesť a teraz počujete, že ďalej vediem.