Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Adresa

1 Pavol a Timotej, sluhovia Krista Ježiša, všetkým veriacim v Krista Ježiša, čo sú vo Filipách, aj ich episkopom a diakonom.
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista!

Vzdávanie vďaky a modlitba

3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem,
4 vždy v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 lebo ste spolupracovali na šírení evanjelia od prvého dňa až doteraz. 6 Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti, tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. 8 Boh mi je svedkom, že po vás všetkých túžim v srdci Ježiša Krista. 9 Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannej skúsenosti, 10 aby ste vedeli rozoznávať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, 11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré prinášame skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Pavlova osobná situácia

12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že moja situácia sa obrátila skôr na osoh evanjelia:
13 natoľko, že v celom pretóriu a všade sa vie, že som v okovách pre Krista, 14 a tak väčšina bratov v Pánovi, posmelená mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlása Slovo. 15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti, v duchu rivality, ale iní s dobrým úmyslom; 16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu pre obranu evanjelia. 17 Tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, mysliac si, že priťažia mojim okovám. 18 Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. Ja sa tomu teším a budem sa tešiť, 19 lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu vďaka vašej modlitbe a pomoci Ducha Ježiša Krista. 20 Túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť. 23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie, 24 zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás. 25 Z mojej strany som presvedčený, že zostanem pri vás a že zotrvám a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, 26 aby ste mohli byť na mňa hrdí v Kristovi Ježišovi, keď k vám zasa prídem.

Bojovať za vieru

27 Len veďte život hodný Kristovho evanjelia, aby som – či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený – počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia
28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi: to je pre nich znamením, že zahynú, ale pre vás znamením spásy. A to prichádza od Boha: 29 veď vy ste dostali milosť v Krista nielen veriť, ale aj trpieť pre neho. 30 Tým vediete ten istý zápas, ktorý ste ma videli viesť a teraz počujete, že ďalej vediem.