Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Baránok zlomí sedem pečatí

1 A videl som, ako Baránok otvoril prvú zo siedmich pečatí, a počul som prvého zo štyroch Živých volať hlasom ako dunenie hromu: "Poď!"
2 Tu sa pred mojimi očami ukázal biely kôň a ten, kto na ňom sedel, mal luk a dostal veniec a odcválal ako víťaz získavať víťazstvo za víťazstvom. 3 Keď Baránok otvoril druhú pečať, počul som druhého Živého volať: "Poď!" 4 Vtedy vyšiel iný kôň, červený ako oheň. Ten, kto na ňom sedel, dostal moc odniesť pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali. A dostal veľký meč. 5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretieho Živého volať: "Poď!" A hneď sa objavil čierny kôň. Ten, kto na ňom sedel, držal v ruke váhy. 6 A počul som akoby hlas spomedzi štyroch Živých volať: "Miera pšenice za denár, tri miery jačmeňa za denár. Ale olej a víno nepoškoď!" 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtého Živého: "Poď!" 8 A hľa, mŕtvolne bledý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal na Smrť; Hádes šiel za ním. Dali mu moc nad štvrtinou zeme, právo zabíjať mečom, hladom, morom a divou zverou zeme. 9 Keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. 10 Volali mohutným hlasom: "Až dokedy, svätý a verný Vládca, budeš čakať so súdom a pomstou za našu krv na tých, čo obývajú zem?" 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im, aby ešte krátky čas odpočívali, kým sa nenaplní počet ich spolusluhov a bratov, ktorí majú byť zabití ako oni. 12 Potom som videl, ako otvoril šiestu pečať. Vtedy nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako srstená vrecovina a celý mesiac sčervenel ako krv 13 a hviezdy padali z neba na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody pod nárazom mocného vetra. 14 Nebo sa stiahlo, ako keď sa zvinie zvitok, a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. 15 Králi zeme i veľmoži, vojvodcovia, boháči a mocní ľudia a všetci, otroci aj slobodní, ukryli sa v jaskyniach a v horských bralách 16 a volali na vrchy a bralá: "Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka!" 17 Lebo prišiel Veľký deň jeho hnevu a kto môže obstáť?