Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

1 A videl som v pravici Sediaceho na tróne zvitok, popísaný na oboch stranách a zapečatený siedmimi pečaťami. 2 A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval silným hlasom: "Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?" 3 A nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. 4 Trpko som plakal, že sa nenašiel nikto, kto by bol hoden knihu otvoriť a čítať z nej. 5 Jeden zo starcov mi povedal: "Neplač, hľa, zvíťazil Lev z kmeňa Júdu, Dávidov Koreň, on otvorí knihu i jej sedem pečatí." 6 Vtedy som videl v strede medzi trónom a štyrmi Živými uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú siedmi Boží duchovia, poslaní do celého sveta. 7 On pristúpil k Sediacemu na tróne a vzal knihu z jeho pravice. 8 A keď ju vzal, štyria Živí a dvadsiati štyria starci padli na zem pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú vôní, čo sú modlitby svätých. 9 Spievali novú pieseň: "Ty si hoden vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si Bohu svojou krvou ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. 10 Urobil si ich kráľovstvom kňazov nášmu Bohu, aby kraľovali na zemi." 11 Potom som mal videnie a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, okolo Živých a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom: "Hoden je zabitý Baránok prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie." 13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou a na mori, celý vesmír počul som volať: "Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov." 14 A štyria Živí hovorili: "Amen!" A starci padli na zem a klaňali sa.