Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Boh zveruje Baránkovi osud celého sveta

1 Potom som mal videnie. Hľa, dvere boli otvorené na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako hlas trúby, povedal mi: "Vystúp sem, ukážem ti, čo sa má stať potom!"
2 Tu sa ma zmocnil Duch. Hľa, trón postavený v nebi a na tróne Sediaci. 3 Ten Sediaci žiaril ako jaspis a karneol. Dúha okolo trónu vyzerala ako smaragd. 4 A okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov, odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. 5 Z trónu vychádzali blesky, hlasy a hrmenie. Pred trónom horelo sedem lámp, to je sedem Božích duchov. 6 Pred trónom akoby more zo skla, podobné krištáľu. Uprostred trónu a okolo neho boli štyria Živí plní očí spredu i zozadu. 7 Prvý Živý bol ako lev, druhý Živý ako býk, tretí Živý mal akoby ľudskú tvár a štvrtý Živý bol ako letiaci orol. 8 Každý z týchto štyroch Živých mal šesť krídel a mal oči všade vnútri i dookola a vo dne i v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Boh, vševládny Pán, "Ktorý bol, Ktorý je a Ktorý príde"! 9 A zakaždým, keď tí Živí vzdávali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Žijúcemu na veky vekov, 10 tí dvadsiati štyria starci padli na zem pred Sediacim na tróne a klaňali sa Žijúcemu na veky vekov, kládli svoje vence pred trón so slovami: 11 "Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril vesmír; z tvojej vôle – nebol a bol stvorený."