Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

V. Sardy

1 Anjelovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.
2 Bdej! Oživ, čo ti ešte zostalo z odumierajúceho života! Nie, nenašiel som tvoje skutky dokonalé v očiach môjho Boha. 3 Rozpomeň sa teda, ako si prijal slovo, zachovaj ho a rob pokánie! Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu ťa prekvapím. 4 V Sardách máš predsa zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili svoj odev. Tí ma budú sprevádzať v bielom, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, bude teda oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevytriem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

VI. Filadelfia

7 Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvorí, nik nezatvorí a keď zatvorí, nik neotvorí.
8 Poznám tvoje skutky: pozri, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť, a hoci nie si veľmi silný, zachovával si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Pozri, prinútim tých zo Satanovej synagógy, ktorí hovoria, že sú Židia, a nie sú, ale luhajú, áno, prinútim ich, aby prišli pokloniť sa pred tvojimi nohami a poznať, že som ťa miloval. 10 Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim v hodine skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa pevne toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, z ktorého už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje od môjho Boha z neba, ako aj moje vlastné nové meno. 13 Kto má uši, nech počúva, čo Boh hovorí cirkvám.

VII. Laodicea

14 Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia.
15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. 17 Lebo hovoríš: "Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič." A nevieš, že si bedár, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. 18 Radím ti: kúp si odo mňa zlato ohňom očistené, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a skryl hanbu svojej nahoty, i masť, ktorou si pretrieš oči, aby si videl. 19 Tých, ktorých milujem, napomínam a naprávam. Buď teda horlivý a rob pokánie! 20 Hľa, stojím pred dverami a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na svoj trón, ako aj ja po svojom víťazstve sedím so svojím Otcom na jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám."