Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

V. Sardy

1 Anjelovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.
2 Bdej! Oživ, čo ti ešte zostalo z odumierajúceho života! Nie, nenašiel som tvoje skutky dokonalé v očiach môjho Boha. 3 Rozpomeň sa teda, ako si prijal slovo, zachovaj ho a rob pokánie! Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani nezvieš, v ktorú hodinu ťa prekvapím. 4 V Sardách máš predsa zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili svoj odev. Tí ma budú sprevádzať v bielom, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, bude teda oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevytriem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

VI. Filadelfia

7 Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvorí, nik nezatvorí a keď zatvorí, nik neotvorí.
8 Poznám tvoje skutky: pozri, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť, a hoci nie si veľmi silný, zachovával si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Pozri, prinútim tých zo Satanovej synagógy, ktorí hovoria, že sú Židia, a nie sú, ale luhajú, áno, prinútim ich, aby prišli pokloniť sa pred tvojimi nohami a poznať, že som ťa miloval. 10 Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim v hodine skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa pevne toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, z ktorého už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje od môjho Boha z neba, ako aj moje vlastné nové meno. 13 Kto má uši, nech počúva, čo Boh hovorí cirkvám.

VII. Laodicea

14 Anjelovi cirkvi v Laodicei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý Svedok, Počiatok Božieho stvorenia.
15 Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. 17 Lebo hovoríš: "Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič." A nevieš, že si bedár, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý. 18 Radím ti: kúp si odo mňa zlato ohňom očistené, aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa zaodel a skryl hanbu svojej nahoty, i masť, ktorou si pretrieš oči, aby si videli. 19 Tých, ktorých milujem, napomínam a naprávam. Buď teda horlivý a rob pokánie! 20 Hľa, stojím pred dverami a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem s ním večerať a on so mnou. 21 Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na svoj trón, ako aj ja po svojom víťazstve sedím so svojím Otcom na jeho tróne. 22 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk