Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

20. kapitola

Tisícročné kráľovstvo

1 Potom som videl z neba zostupovať anjela, ktorý mal v ruke kľúč od priepasti a veľkú reťaz.
2 Chytil Draka, toho starého Hada, ktorý je Diabol a Satan, a sputnal ho na tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepasti, zamkol ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť vypustený, ale len nakrátko. 4 Ďalej som videl tróny, sadli si na ne a dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali Šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruku. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 5 Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. 6 Šťastný a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.

Druhý eschatologický boj

7 Keď sa vyplní tisíc rokov, Satan bude prepustený zo svojho väzenia
8 a vyjde zvádzať národy na štyroch stranách zeme, Goga a Magoga, a zhromaždí ich do boja. A bude ich ako piesku v mori. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a milované mesto. Ale oheň zostúpil z neba a strávil ich. 10 A Diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj Šelma a falošný prorok. Tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov.

Súd národov

11 Potom som videl veľký biely trón a toho, čo na ňom sedel. Nebo a zem utiekli pred jeho tvárou a už pre ne nebolo miesto.
12 Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáť pred trónom. Otvorili sa knihy. Potom sa otvorila iná kniha, kniha života. Vtedy boli mŕtvi súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, každý podľa svojich skutkov. 13 More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť a Hádes vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. 14 Smrť a Hádes boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je druhá smrť. 15 A kto nebol zapísaný v knihe života, toho vrhli do ohnivého jazera.