Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Spevy víťazstva na nebi

1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi volajúci: "Aleluja! Víťazstvo, sláva a moc nášmu Bohu,
2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Odsúdil veľkú smilnicu, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a potrestal ju za krv svojich sluhov." 3 Potom znova volali: "Aleluja! Jej dym vystupuje na veky vekov." 4 Nato dvadsiati štyria starci a štyria Živí padli na svoje tváre, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: "Amen. Aleluja!" 5 Vtedy zaznel hlas z trónu: "Chváľte nášho Boha, všetci jeho sluhovia, a vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!" 6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý odpovedal: "Aleluja! Pán, náš Boh, Vševládca, začal kraľovať. 7 Radujme sa a jasajme, vzdávajme slávu Bohu, lebo prišiel čas Baránkovej svadby a jeho nevesta sa už pripravila. 8 Obliekli ju do skvejúceho sa bieleho kmentu; tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých." 9 Potom mi povedal: "Napíš: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!" A dodal: "Všetko, čo si napísal, sú pravdivé Božie slová." 10 Vtedy som sa mu vrhol k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba sluha ako ty a tvoji bratia, ktorí vydávajú svedectvo o Ježišovi! Bohu sa klaňaj!" Lebo tí, čo vydávajú Ježišovo svedectvo, majú prorockého ducha.

Prvý eschatologický boj

11 Potom som videl otvorené nebo, a hľa, biely kôň a ten, čo na ňom sedel, volal sa "Verný" a "Pravdivý", spravodlivo súdi i bojuje.
12 Oči mu horeli ako plameň a na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. 13 Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou. Jeho meno je Božie Slovo. 14 Nebeské vojská išli za ním na bielych koňoch, oblečené do kmentu skvejúceho sa belosťou. 15 Z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. Bude ich spravovať žezlom železným. Sám bude šliapať preš vína rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 Potom som videl anjela stáť na slnku. Mocným hlasom kričal na všetky vtáky letiace stredom neba: "Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu! 18 Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a ich jazdcov a telá všelijakých ľudí, slobodných i otrokov, malých i veľkých." 19 Videl som Šelmu a kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja proti Jazdcovi a proti jeho vojsku. 20 Zajatá bola Šelma s falošným prorokom – v službe Šelmy robil zázraky, ktorými zviedol tých, čo prijali znak Šelmy a klaňali sa jej obrazu – oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. 21 Ostatných pobil Jazdec mečom, ktorý vychádzal z jeho úst. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami.