Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Spevy víťazstva na nebi

1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi volajúci: "Aleluja! Víťazstvo, sláva a moc nášmu Bohu,
2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Odsúdil veľkú smilnicu, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a potrestal ju za krv svojich sluhov." 3 Potom znova volali: "Aleluja! Jej dym vystupuje na veky vekov." 4 Nato dvadsiati štyria starci a štyria Živí padli na svoje tváre, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: "Amen. Aleluja!" 5 Vtedy zaznel hlas z trónu: "Chváľte nášho Boha, všetci jeho sluhovia, a vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!" 6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý odpovedal: "Aleluja! Pán, náš Boh, Vševládca, začal kraľovať. 7 Radujme sa a jasajme, vzdávajme slávu Bohu, lebo prišiel čas Baránkovej svadby a jeho nevesta sa už pripravila. 8 Obliekli ju do skvejúceho sa bieleho kmentu; tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých." 9 Potom mi povedal: "Napíš: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!" A dodal: "Všetko, čo si napísal, sú pravdivé Božie slová." 10 Vtedy som sa mu vrhol k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba sluha ako ty a tvoji bratia, ktorí vydávajú svedectvo o Ježišovi! Bohu sa klaňaj!" Lebo tí, čo vydávajú Ježišovo svedectvo, majú prorockého ducha.

Prvý eschatologický boj

11 Potom som videl otvorené nebo, a hľa, biely kôň a ten, čo na ňom sedel, volal sa "Verný" a "Pravdivý", spravodlivo súdi i bojuje.
12 Oči mu horeli ako plameň a na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. 13 Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou. Jeho meno je Božie Slovo. 14 Nebeské vojská išli za ním na bielych koňoch, oblečené do kmentu skvejúceho sa belosťou. 15 Z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. Bude ich spravovať žezlom železným. Sám bude šliapať preš vína rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 Potom som videl anjela stáť na slnku. Mocným hlasom kričal na všetky vtáky letiace stredom neba: "Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu! 18 Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a ich jazdcov a telá všelijakých ľudí, slobodných i otrokov, malých i veľkých." 19 Videl som Šelmu a kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja proti Jazdcovi a proti jeho vojsku. 20 Zajatá bola Šelma s falošným prorokom – v službe Šelmy robil zázraky, ktorými zviedol tých, čo prijali znak Šelmy a klaňali sa jej obrazu – oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. 21 Ostatných pobil Jazdec mečom, ktorý vychádzal z jeho úst. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami.