Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Spevy víťazstva na nebi

1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi volajúci: "Aleluja! Víťazstvo, sláva a moc nášmu Bohu,
2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Odsúdil veľkú smilnicu, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a potrestal ju za krv svojich sluhov." 3 Potom znova volali: "Aleluja! Jej dym vystupuje na veky vekov." 4 Nato dvadsiati štyria starci a štyria Živí padli na svoje tváre, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: "Amen. Aleluja!" 5 Vtedy zaznel hlas z trónu: "Chváľte nášho Boha, všetci jeho sluhovia, a vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!" 6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý odpovedal: "Aleluja! Pán, náš Boh, Vševládca, začal kraľovať. 7 Radujme sa a jasajme, vzdávajme slávu Bohu, lebo prišiel čas Baránkovej svadby a jeho nevesta sa už pripravila. 8 Obliekli ju do skvejúceho sa bieleho kmentu; tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých." 9 Potom mi povedal: "Napíš: Šťastní sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!" A dodal: "Všetko, čo si napísal, sú pravdivé Božie slová." 10 Vtedy som sa mu vrhol k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba sluha ako ty a tvoji bratia, ktorí vydávajú svedectvo o Ježišovi! Bohu sa klaňaj!" Lebo tí, čo vydávajú Ježišovo svedectvo, majú prorockého ducha.

Prvý eschatologický boj

11 Potom som videl otvorené nebo, a hľa, biely kôň a ten, čo na ňom sedel, volal sa "Verný" a "Pravdivý", spravodlivo súdi i bojuje.
12 Oči mu horeli ako plameň a na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. 13 Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou. Jeho meno je Božie Slovo. 14 Nebeské vojská išli za ním na bielych koňoch, oblečené do kmentu skvejúceho sa belosťou. 15 Z úst mu vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. Bude ich spravovať žezlom železným. Sám bude šliapať preš vína rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. 17 Potom som videl anjela stáť na slnku. Mocným hlasom kričal na všetky vtáky letiace stredom neba: "Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu! 18 Budete jesť telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a ich jazdcov a telá všelijakých ľudí, slobodných i otrokov, malých i veľkých." 19 Videl som Šelmu a kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja proti Jazdcovi a proti jeho vojsku. 20 Zajatá bola Šelma s falošným prorokom – v službe Šelmy robil zázraky, ktorými zviedol tých, čo prijali znak Šelmy a klaňali sa jej obrazu – oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiacej síry. 21 Ostatných pobil Jazdec mečom, ktorý vychádzal z jeho úst. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami.