Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Veľká smilnica

1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti súd nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na veľkých vodách,
2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. Tam som videl ženu sedieť na šarlátovočervenej Šelme so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, pokrytej rúhavými menami. 4 Žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahokamami a perlami a v ruke mala zlatý kalich, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva; 5 na čele mala napísané meno – tajomstvo: "Veľká Babylónia – matka všetkých smilníc a všetkých ohavností zeme." 6 A videl som, že tá žena bola spitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Vysvetlím ti tajomstvo ženy, aj Šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie.

Zmysel obrazu Šelmy a smilnice

8 Šelma, ktorú si videl, bola, a už nie je. Ešte má vystúpiť z priepasti, ale len aby išla do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od počiatku sveta, budú sa diviť, keď uvidia Šelmu, že bola, a už nie je, a zasa bude.
9 Tu treba mať múdru a bystrú myseľ. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí. Sedem hláv je aj sedem kráľov, 10 z nich piati padli, jeden žije a posledný ešte neprišiel; a keď príde, treba, aby zostal nakrátko. 11 Šelma, ktorá bola, a nie je, ona je ôsmy, je z tých siedmich, ktorý ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc so Šelmou. 13 Tí všetci sa súhlasne zhodujú v tom, že svoju silu a moc dajú tej Šelme. 14 Budú viesť vojnu proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov a s ním jeho povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl a kde tá smilnica sedí, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj Šelma, znenávidia smilnicu, strhajú jej šaty, celkom ju obnažia, budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca uskutočniť jeho vlastný zámer; dohodli sa, že dajú svoju kráľovskú moc Šelme, kým sa nesplnia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."