Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Veľká smilnica

1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti súd nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na veľkých vodách,
2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. Tam som videl ženu sedieť na šarlátovočervenej Šelme so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, pokrytej rúhavými menami. 4 Žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahokamami a perlami a v ruke mala zlatý kalich, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva; 5 na čele mala napísané meno – tajomstvo: "Veľká Babylónia – matka všetkých smilníc a všetkých ohavností zeme." 6 A videl som, že tá žena bola spitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Vysvetlím ti tajomstvo ženy, aj Šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie.

Zmysel obrazu Šelmy a smilnice

8 Šelma, ktorú si videl, bola, a už nie je. Ešte má vystúpiť z priepasti, ale len aby išla do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od počiatku sveta, budú sa diviť, keď uvidia Šelmu, že bola, a už nie je, a zasa bude.
9 Tu treba mať múdru a bystrú myseľ. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí. Sedem hláv je aj sedem kráľov, 10 z nich piati padli, jeden žije a posledný ešte neprišiel; a keď príde, treba, aby zostal nakrátko. 11 Šelma, ktorá bola, a nie je, ona je ôsmy, je z tých siedmich, ktorý ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc so Šelmou. 13 Tí všetci sa súhlasne zhodujú v tom, že svoju silu a moc dajú tej Šelme. 14 Budú viesť vojnu proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov a s ním jeho povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl a kde tá smilnica sedí, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj Šelma, znenávidia smilnicu, strhajú jej šaty, celkom ju obnažia, budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca uskutočniť jeho vlastný zámer; dohodli sa, že dajú svoju kráľovskú moc Šelme, kým sa nesplnia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk