Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

Veľká smilnica

1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti súd nad veľkou smilnicou, ktorá sedí na veľkých vodách,
2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. Tam som videl ženu sedieť na šarlátovočervenej Šelme so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, pokrytej rúhavými menami. 4 Žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahokamami a perlami a v ruke mala zlatý kalich, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva; 5 na čele mala napísané meno – tajomstvo: "Veľká Babylónia – matka všetkých smilníc a všetkých ohavností zeme." 6 A videl som, že tá žena bola spitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. 7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Vysvetlím ti tajomstvo ženy, aj Šelmy so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ktorá ju nesie.

Zmysel obrazu Šelmy a smilnice

8 Šelma, ktorú si videl, bola, a už nie je. Ešte má vystúpiť z priepasti, ale len aby išla do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od počiatku sveta, budú sa diviť, keď uvidia Šelmu, že bola, a už nie je, a zasa bude.
9 Tu treba mať múdru a bystrú myseľ. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí. Sedem hláv je aj sedem kráľov, 10 z nich piati padli, jeden žije a posledný ešte neprišiel; a keď príde, treba, aby zostal nakrátko. 11 Šelma, ktorá bola, a nie je, ona je ôsmy, je z tých siedmich, ktorý ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc so Šelmou. 13 Tí všetci sa súhlasne zhodujú v tom, že svoju silu a moc dajú tej Šelme. 14 Budú viesť vojnu proti Baránkovi, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov a s ním jeho povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl a kde tá smilnica sedí, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj Šelma, znenávidia smilnicu, strhajú jej šaty, celkom ju obnažia, budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca uskutočniť jeho vlastný zámer; dohodli sa, že dajú svoju kráľovskú moc Šelme, kým sa nesplnia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."