Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Potom som počul mocný hlas z chrámu, ako hovorí siedmim anjelom: "Choďte a vylievajte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!" 2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem a zlé a zhubné vredy vyhodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak Šelmy a klaňali sa jej obrazu. 3 Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv akoby z mŕtveho a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori. 4 Tretí vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd a zmenili sa na krv. 5 Nato som počul anjela vôd volať: "Si spravodlivý, "Ktorý je a Ktorý bol", Svätý, že si tak rozsúdil, 6 lebo preliali krv svätých a prorokov, preto si im dal piť krv, zaslúžili si to!" 7 A počul som, ako oltár prehovoril: "Áno, Pane, Bože vševládny, pravdivé a spravodlivé sú tvoje súdy!" 8 Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a bolo mu dané spáliť ľudí ohňom. 9 A veľká horúčava spaľovala ľudí, tí sa rúhali menu Boha, ktorý mal moc nad takými ranami. Nekajali sa, aby mu vzdali slávu. 10 Piaty vylial svoju čašu na trón Šelmy a jej kráľovstvo stemnelo a od bolesti si hrýzli jazyky. 11 Ale namiesto toho, aby ľutovali svoje skutky, rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Jej voda vyschla, takže sa otvorila cesta kráľom od východu slnka. 13 Nato som videl troch nečistých duchov vychádzať z tlamy Draka, z tlamy Šelmy a z úst falošného proroka ako žaby. 14 Sú to duchovia démonov, ktorí konajú znamenia: odchádzajú ku kráľom celého sveta zhromaždiť ich do boja pre veľký deň vševládneho Boha. 15 Hľa, prichádzam ako zlodej. Blažený človek, ktorý bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidno jeho hanbu. 16 A zhromaždili ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Har-Magedon. 17 Siedmy vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu vyšiel mocný hlas, ktorý hovoril: "Stalo sa!" 18 A nastali blesky, hlasy, hromy a silné zemetrasenie, aké nebolo odvtedy, čo je človek na zemi, také veľké bolo zemetrasenie, také veľké. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá sveta sa zrútili. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. 20 Všetky ostrovy zmizli a pohoria sa stratili. 21 Z neba padali na ľudí krúpy, okolo osemdesiat libier, a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, toto bola tá najstrašnejšia rana.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk