Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Pieseň Mojžiša a Baránka

1 Potom som videl na nebi ešte iné veľké a obdivuhodné znamenie: sedem anjelov prinášalo sedem rán, posledné, lebo nimi sa dovŕši Boží hnev.
2 Videl som akoby more zo skla zmiešaného s ohňom a pri tomto sklenenom mori stáť tých, čo bojovali a zvíťazili nad Šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena. S citarami, ktoré dostali od Boha, 3 spievali pieseň Mojžiša, Božieho sluhu, a Baránkovu pieseň: "Veľké a obdivuhodné sú tvoje diela, Pane, Bože vševládny, spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Veď ty jediný si Svätý. Všetky národy prídu a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy."

Sedem rán zo siedmich čiaš

5 Potom moje videnie pokračovalo. V nebi sa otvoril chrám, stan Svedectva,
6 a odtiaľ vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvejúceho sa ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatými pásmi. 7 Jeden zo štyroch Živých podal siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. 8 A chrám sa naplnil dymom, znakom Božej slávy a jeho moci, a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov.