Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

1 Vtedy som videl z mora vystupovať Šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv, na tých rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi, nohy mala ako medveď a tlamu ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón a veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej rana sa zahojila. Celá zem obdivovala a nasledovala Šelmu. 4 Klaňali sa Drakovi, že dal moc Šelme, a klaňali sa aj Šelme a volali: "Kto je podobný Šelme a kto môže s ňou bojovať?" 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci a rúhania a dostala moc vládnuť štyridsaťdva mesiacov. 6 Aj otvorila tlamu a rúhala sa Bohu, rúhala sa jeho menu, jeho príbytku i tým, čo bývajú v nebi. 7 Nechali ju viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva! 10 Okovy pre toho, kto má byť spútaný; smrť mečom pre toho, kto má zahynúť mečom. V tom je vytrvalosť a viera svätých.

Falošný prorok v službe Šelmy

11 Potom som videl inú Šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy akoby baranie, ale hovorila ako drak.
12 Bola v službe prvej Šelmy a všade rozširovala jej moc a nútila zem a jej obyvateľov, aby sa klaňali prvej Šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 Robila veľké znamenia: ba aj oheň z neba zvolala na zem pred ľuďmi. 14 Znameniami, ktoré jej boli dovolené robiť pred Šelmou, zviedla obyvateľov zeme a povedala obyvateľom zeme, aby urobili obraz Šelmy, čo bola ranená mečom a ožila. 15 Bolo jej dovolené vdýchnuť život do obrazu Šelmy, aby obraz Šelmy aj hovoril, a zariadila, aby každý, kto sa nebude klaňať obrazu Šelmy, bol zabitý. 16 Prinútila všetkých, malých i veľkých, bohatých i chudobných, slobodných i otrokov, dať si na pravú ruku alebo na čelo znak 17 a kupovať alebo predávať smel len ten, kto mal tento znak Šelmy alebo jej meno, alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť! Kto má rozum, nech vypočíta číslo Šelmy! Lebo je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.