Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Videnie Ženy a Draka

1 Veľké znamenie sa ukázalo na nebi: Žena slnkom odetá stojaca na mesiaci a na jej hlave veniec dvanástich hviezd.
2 Bola tehotná, rodila a hlasne kričala v pôrodných bolestiach. 3 Potom sa ukázalo druhé znamenie na nebi: veľký červený Drak, mal sedem hláv a sedem rohov a na hlavách sedem korún. 4 Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Drak sa postavil pred Ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho matka porodí. 5 A porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. 7 Na nebi nastal boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti Drakovi. A Drak bojoval i jeho anjeli, 8 ale boli porazení a boli vyhnaní z neba. 9 Zvrhnutý bol ten veľký Drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. 10 Nato som počul veľký hlas volať na nebi: "Teraz nastala spása nášho Boha, jeho moc a jeho kráľovstvo a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich žaloval dňom i nocou pred naším Bohom. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva, lebo nemilovali svoje životy až na smrť. 12 Preto radujte sa, nebesia, a vy, čo prebývate v nich! Beda zemi i moru, pretože Diabol zostúpil k vám, plný zlosti, lebo vie, že má málo času." 13 A keď Drak videl, že je zvrhnutý na zem, dal sa prenasledovať Ženu, ktorá porodila chlapca. 14 Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela ďaleko od hada na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času. 15 Had vychrlil za Ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju riečny prúd odniesol; 16 Žene však prišla na pomoc zem: otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil Drak z papule. 17 Drak sa rozhneval na Ženu a odišiel bojovať proti jej ďalším deťom, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

Drak odovzdáva svoju moc Šelme

18 Potom som stále na morskom brehu.