Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Videnie Ženy a Draka

1 Veľké znamenie sa ukázalo na nebi: Žena slnkom odetá stojaca na mesiaci a na jej hlave veniec dvanástich hviezd.
2 Bola tehotná, rodila a hlasne kričala v pôrodných bolestiach. 3 Potom sa ukázalo druhé znamenie na nebi: veľký červený Drak, mal sedem hláv a sedem rohov a na hlavách sedem korún. 4 Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. Drak sa postavil pred Ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral dieťa, len čo ho matka porodí. 5 A porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. Jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. 7 Na nebi nastal boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti Drakovi. A Drak bojoval i jeho anjeli, 8 ale boli porazení a boli vyhnaní z neba. 9 Zvrhnutý bol ten veľký Drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet. Zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. 10 Nato som počul veľký hlas volať na nebi: "Teraz nastala spása nášho Boha, jeho moc a jeho kráľovstvo a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich žaloval dňom i nocou pred naším Bohom. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva, lebo nemilovali svoje životy až na smrť. 12 Preto radujte sa, nebesia, a vy, čo prebývate v nich! Beda zemi i moru, pretože Diabol zostúpil k vám, plný zlosti, lebo vie, že má málo času." 13 A keď Drak videl, že je zvrhnutý na zem, dal sa prenasledovať Ženu, ktorá porodila chlapca. 14 Žena však dostala dvoje veľkých orlích krídel, aby odletela ďaleko od hada na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času. 15 Had vychrlil za Ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju riečny prúd odniesol; 16 Žene však prišla na pomoc zem: otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú vychrlil Drak z papule. 17 Drak sa rozhneval na Ženu a odišiel bojovať proti jej ďalším deťom, proti tým, čo zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

Drak odovzdáva svoju moc Šelme

18 Potom som stále na morskom brehu.