Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dvaja svedkovia

1 Potom mi dali trstinu, podobnú meračskej palici, so slovami: "Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú.
2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom: tí budú šliapať Sväté mesto štyridsaťdva mesiacov. 3 Svojich dvoch svedkov, oblečených do vrecoviny, pošlem prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní." 4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme. 5 A keby im niekto chcel ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. 6 Majú moc zatvoriť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vodu na krv a biť zem všetkými ranami tak často, ako budú chcieť. 7 Keď skončia svoje svedectvo, šelma, čo vystúpi z priepasti, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich. 8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa symbolicky volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pán bol ukrižovaný. 9 Mnohí ľudia z rozličných kmeňov, jazykov a národov prídu sa pozerať na ich mŕtvoly tri a pol dňa a ich telá nedovolia uložiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a veseliť a budú si vymieňať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. 11 Ale o tri a pol dňa dych života od Boha vstúpil do nich a postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. 12 Potom som počul mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: "Vystúpte sem!" A pred zrakom svojich nepriateľov vystúpili do neba v oblaku. 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Pozostalých sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

Siedma trúba

14 Druhé "beda" prešlo, hľa, to tretie príde čoskoro.
15 Zatrúbil siedmy anjel. Bolo počuť, ako sa v nebi ozývajú veľké hlasy hovoriace: "Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a on bude kraľovať na veky vekov." 16 Vtedy dvadsiati štyria starci, ktorí sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na svoje tváre, klaňali sa Bohu a volali: 17 "Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože Vševládca, "Ktorý je a Ktorý bol", že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. 18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem." 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastalo blýskanie, hlasy, hrmenie, zemetrasenie a veľké krupobitie.