Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Dvaja svedkovia

1 Potom mi dali trstinu, podobnú meračskej palici, so slovami: "Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú.
2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom: tí budú šliapať Sväté mesto štyridsaťdva mesiacov. 3 Svojich dvoch svedkov, oblečených do vrecoviny, pošlem prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní." 4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme. 5 A keby im niekto chcel ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. 6 Majú moc zatvoriť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vodu na krv a biť zem všetkými ranami tak často, ako budú chcieť. 7 Keď skončia svoje svedectvo, šelma, čo vystúpi z priepasti, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich. 8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa symbolicky volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pán bol ukrižovaný. 9 Mnohí ľudia z rozličných kmeňov, jazykov a národov prídu sa pozerať na ich mŕtvoly tri a pol dňa a ich telá nedovolia uložiť do hrobu. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a veseliť a budú si vymieňať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. 11 Ale o tri a pol dňa dych života od Boha vstúpil do nich a postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. 12 Potom som počul mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: "Vystúpte sem!" A pred zrakom svojich nepriateľov vystúpili do neba v oblaku. 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Pozostalých sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

Siedma trúba

14 Druhé "beda" prešlo, hľa, to tretie príde čoskoro.
15 Zatrúbil siedmy anjel. Bolo počuť, ako sa v nebi ozývajú veľké hlasy hovoriace: "Kráľovstvo sveta stalo sa kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a on bude kraľovať na veky vekov." 16 Vtedy dvadsiati štyria starci, ktorí sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na svoje tváre, klaňali sa Bohu a volali: 17 "Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože Vševládca, "Ktorý je a Ktorý bol", že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. 18 Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich sluhov prorokov a svätých a tých, čo sa boja tvojho mena, malých i veľkých, a zničiť tých, čo ničia zem." 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Nastalo blýskanie, hlasy, hrmenie, zemetrasenie a veľké krupobitie.