4. kapitola

Piate videnie: svietnik a olivy

1 Anjel, ktorý so mnou rozprával, vrátil sa a zobudil ma, ako zobúdzajú človeka zo spánku.
2 Spýtal sa ma: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Hľadím a vidím svietnik celý zo zlata a na vrchu má misku na olej; sedem lámp je na svietniku a sedem kanálikov k lampám, ktoré sú na ňom. 3 Vedľa neho sú dva olivové stromčeky, jeden vpravo a druhý vľavo." 4 Vtedy som sa znovu ozval a spýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: "Čo znamenajú tieto veci, pane môj?" 5 Anjel, ktorý hovoril so mnou, mi odpovedal: "Nevieš, čo znamenajú tieto veci?" Povedal som: "Nie, pane môj." 6 6a Vtedy mi odpovedal týmito slovami: 6b "Toto je Jahveho slovo Zorobabelovi: Nie mocou zbraní ani hrubou silou, ale mojím Duchom! Hovorí Jahve nebeských mocností. 7 Čože si ty, veľký vrch? Voči Zorobabelovi si ako rovina! On vynesie završujúci kameň za pokriku: Aký je krásny!" 8 Potom mi zaznelo Jahveho slovo takto: 9 "Zorobabelove ruky založili tento Chrám a jeho ruky ho aj dokončia. Tak poznáte, že ma Jahve nebeských mocností poslal k vám. 10 10a Kto by sa odvážil pohŕdať dňom takých skromných začiatkov? Všetci sa budú radovať, keď uvidia v Zorobabelovej ruke vybraný kameň." 10b "Tých sedem lámp predstavuje Jahveho oči, ktoré skúmajú celý svet." 11 Vtedy som sa ujal slova a spýtal som sa: "Čo znamenajú tie dva olivové stromčeky napravo a naľavo od svietnika?" 12 I druhý raz som sa ho spýtal: "Čo znamenajú dve olivové vetvy a dve zlaté cievky, ktoré prelievajú zlatý oleji zo svojich misiek?" 13 On mi odpovedal: "Nevieš, čo znamenajú?" Povedal som: "Nie, pane môj." 14 Nato mi povedal: "To sú dvaja Pomazaní, ktorí prisluhujú Pánovi celého sveta."

Tri slová Zorobabelovi