Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Štvrté videnie: Jozueho šaty

1 On mi ukázal veľkňaza Jozueho stojaceho pred Jahveho anjelom. A po jeho pravici stál satan, aby naňho žaloval.
2 Jahveho anjel povedal satanovi: "Nech ťa Jahve skára, satan! Nech ťa skára Jahve, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je ohorená hlaveň, vytiahnutá z ohňa?" 3 Jozue bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. 4 Anjel sa obrátil na tých, čo mu posluhovali, a povedal im: "Vyzlečte ho z tých špinavých šiat!" A Jozuemu povedal: "Pozri, snímam z teba tvoj hriech a obliekam ťa do slávnostného rúcha." 5 Potom dodal: "Položte mu na hlavu čistý turban!" Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu čisté šaty v prítomnosti Jahveho anjela. 6 Potom Jahveho anjel vyhlásil Jozuemu: 7 "Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Ak budeš kráčať po mojich cestách a budeš zachovávať moje zákony, ty budeš správcom môjho Domu, budeš strážcom mojich nádvorí a dám ti prístup medzi tých, čo tu stoja.

Príchod Ratolesti

8 Počúvaj teda, veľkňaz Jozue, ty a tvoji druhovia, ktorí tu sedia pred tebou, lebo oni sú mužovia dobrého znamenia: Pozrite, ja pošlem svojho sluhu Ratolesť.
9 Lebo hľa, kameň, ktorý kladiem pred Jozueho: sedem očí je na tomto jedinom kameni. Ja sám vyryjem naň nápis – to je výrok Jahveho nebeských mocností – a odstránim previnenia tejto krajiny v jediný deň. 10 V ten deň – výrok Jahveho nebeských mocností – budete sa vzájomne pozývať pod vinič a pod figovník."