2. kapitola

Druhé videnie: rohy a kováči

1 Potom som pozrel hore a mal som videnie. Videl som štyri rohy.
2 Opýtal som sa anjela, ktorý hovoril so mnou: "Čo sú to za rohy?" Odpovedal mi: "To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdu (Izrael)a Jeruzalem." 3 Potom mi Jahve ukázal štyroch kováčov. 4 A ja som sa spýtal: "Čo idú títo robiť?" Povedal mi: "To sú rohy, ktoré rozhádzali Júdu natoľko, že sa nikto neodvážil zdvihnúť hlavu. Ale títo prišli, aby ich prestrašili a zrazili rohy národom, ktoré pozdvihli roh proti Júdovej krajine a rozohnali jej ľud."

Tretie videnie: merač

5 Potom som znovu pozrel hore a mal som videnie. Videl som človeka, ktorý mal v ruke meraciu šnúru.
6 Spýtal som sa ho: "Kam ideš?" Odpovedal mi: "Zmerať Jeruzalem, aby som videl, aká je jeho šírka a aká je jeho dĺžka." 7 Vtedy anjel, ktorý hovoril so mnou, odchádzal a iný anjel mu šiel v ústrety 8 a povedal mu: "Ponáhľaj sa k tomuto mládencovi a povedz mu: Jeruzalem má zostať otvoreným mestom, také množstvo ľudí a dobytka bude v ňom. 9 A ja budem preň ohnivým múrom dookola – Jahveho výrok – a Slávou uprostred neho."

Dve výzvy vyhnancom

10 Preč! Preč! Utekajte zo severnej krajiny! Jahveho výrok. Lebo som vás rozptýlil do všetkých štyroch vetrov, Jahveho výrok.
11 Preč! Zachráň sa, sionský ľud, ktorý bývaš v Babylone! 12 Lebo takto vraví Jahve nebeských mocností, keď ma poslal so slávnym poslaním k národom, ktoré nás vyplienili: "Kto sa dotkne vás, dotýka sa zrenice môjho oka! 13 Pozrite, dvíham svoju ruku proti nim, takže budú korisťou svojich otrokov." Vtedy poznáte, že ma poslal Jahve nebeských mocností. 14 Spievaj, veseľ sa, sionská dcéra, lebo pozri, ja prichádzam prebývať uprostred teba. To je Jahveho výrok. 15 V ten deň sa mnohé národy pripoja k Jahvemu: stanú sa jeho ľudom. Budú bývať uprostred teba a ty poznáš, že ma k tebe poslal Jahve nebeských mocností. 16 Vtedy Jahve vezme do vlastníctva Júdu ako svoj dedičný podiel vo Svätej zemi a znovu si vyvolí Jeruzalem. 17 Zamĺkni, celé ľudstvo, v prítomnosti Jahveho, lebo sa pohol zo svojho svätého príbytku!