Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

14. kapitola

Eschatologický boj; nádhera Jeruzalema

1 Pozrite, prichádza Jahveho deň a korisť tebe odňatá bude rozdelená v tvojej prítomnosti.
2 Zhromaždím všetky národy do boja proti Jeruzalemu. Mesto bude vydobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu nebude vyhnaný z mesta. 3 Vtedy Jahve vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň vojny. 4 V ten deň si jeho nohy zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi vo dvoje od východu na západ v ohromnú dolinu, polovica vrchu ustúpi na sever a polovica na juh. 5 Dolina medzi vrchmi bude zaplnená, lebo nová dolina medzi nimi bude siahať až po Jasol. Bude zatarasená, ako bola zatarasená zemetrasením za čias judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Jahve, môj Boh, a všetci svätí s ním. 6 V ten deň nebude horúčava ani zima, ani mráz. 7 Bude to jediný deň, ktorého príchod pozná iba Jahve, bez rozdielu dní alebo nocí. Aj vo večernom čase bude svetlo. 8 V ten deň živé vody vyprýštia z Jeruzalema, polovica potečie k východnému moru a polovica k západnému, a to tak v lete, ako aj v zime. 9 Vtedy sa Jahve stane kráľom nad celou zemou; v ten deň on bude jediným Bohom a jeho meno jediným Menom. 10 Celá krajina sa zmení na rovinu ako Araba od Geby až po Rimmon v Negebe. Ale Jeruzalem bude stáť vysoko na svojom mieste a bude plný ľudí, od Benjamínovej brány až po miesto, kde stála Prvotná brána, až po Rožnú bránu a od veže Chananeel až po Kráľovské vínne lisy. 11 Ľudia budú bývať v Jeruzaleme a nikdy už nebude daný do kliatby. Budú v ňom bývať bezpečne. 12 Touto ranou Jahve raní všetky národy, ktoré by bojovali proti Jeruzalemu: telo im bude hniť, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú hniť v jamkách a jazyk im bude hniť v ústach. 13 V ten deň zavládne medzi nimi veľký zmätok od Jahveho. Každý sa chopí svojho druha: pozdvihnú ruky proti sebe. 14 Aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Bude nahromadené bohatstvo okolitých národov, zlato, striebro a veľmi mnoho šatstva. 15 Podobnou ranou ako ľudia budú ranené kone, mulice, ťavy, osly a ostatok dobytka v týchto táboroch. 16 Všetci pozostalí z národov, ktoré napadli Jeruzalem, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali Kráľovi, Jahvemu nebeských mocností, a svätili sviatok Stanov. 17 Ale nad tým rodom zeme, ktorý nepríde do Jeruzalema klaňať sa Kráľovi, Jahvemu nebeských mocností, nebude dážď. 18 A ak rod Egypta nepríde a nevojde do mesta, ani nad ním nebude pršať; postihne ho pliaga, ktorou Jahve raní národy, ktoré neprídu svätiť sviatok Stanov. 19 To bude trest pre Egypt a trest pre všetky národy, ktoré neprídu sláviť sviatok Stanov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní napísané "zasvätený Jahvemu" a kotly v Jahveho chráme budú ako obetné nádrže, ktoré sú pred oltárom. 21 Ba všetky kotly v Jeruzaleme a v Judsku budú zasvätené Jahvemu nebeských mocností. Všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a budú v nich variť obetné mäso. V ten deň nebude už kupcov v Dome Jahveho nebeských mocností.