Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

14. kapitola

Eschatologický boj; nádhera Jeruzalema

1 Pozrite, prichádza Jahveho deň a korisť tebe odňatá bude rozdelená v tvojej prítomnosti.
2 Zhromaždím všetky národy do boja proti Jeruzalemu. Mesto bude vydobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu nebude vyhnaný z mesta. 3 Vtedy Jahve vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň vojny. 4 V ten deň si jeho nohy zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi vo dvoje od východu na západ v ohromnú dolinu, polovica vrchu ustúpi na sever a polovica na juh. 5 Dolina medzi vrchmi bude zaplnená, lebo nová dolina medzi nimi bude siahať až po Jasol. Bude zatarasená, ako bola zatarasená zemetrasením za čias judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Jahve, môj Boh, a všetci svätí s ním. 6 V ten deň nebude horúčava ani zima, ani mráz. 7 Bude to jediný deň, ktorého príchod pozná iba Jahve, bez rozdielu dní alebo nocí. Aj vo večernom čase bude svetlo. 8 V ten deň živé vody vyprýštia z Jeruzalema, polovica potečie k východnému moru a polovica k západnému, a to tak v lete, ako aj v zime. 9 Vtedy sa Jahve stane kráľom nad celou zemou; v ten deň on bude jediným Bohom a jeho meno jediným Menom. 10 Celá krajina sa zmení na rovinu ako Araba od Geby až po Rimmon v Negebe. Ale Jeruzalem bude stáť vysoko na svojom mieste a bude plný ľudí, od Benjamínovej brány až po miesto, kde stála Prvotná brána, až po Rožnú bránu a od veže Chananeel až po Kráľovské vínne lisy. 11 Ľudia budú bývať v Jeruzaleme a nikdy už nebude daný do kliatby. Budú v ňom bývať bezpečne. 12 Touto ranou Jahve raní všetky národy, ktoré by bojovali proti Jeruzalemu: telo im bude hniť, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú hniť v jamkách a jazyk im bude hniť v ústach. 13 V ten deň zavládne medzi nimi veľký zmätok od Jahveho. Každý sa chopí svojho druha: pozdvihnú ruky proti sebe. 14 Aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Bude nahromadené bohatstvo okolitých národov, zlato, striebro a veľmi mnoho šatstva. 15 Podobnou ranou ako ľudia budú ranené kone, mulice, ťavy, osly a ostatok dobytka v týchto táboroch. 16 Všetci pozostalí z národov, ktoré napadli Jeruzalem, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali Kráľovi, Jahvemu nebeských mocností, a svätili sviatok Stanov. 17 Ale nad tým rodom zeme, ktorý nepríde do Jeruzalema klaňať sa Kráľovi, Jahvemu nebeských mocností, nebude dážď. 18 A ak rod Egypta nepríde a nevojde do mesta, ani nad ním nebude pršať; postihne ho pliaga, ktorou Jahve raní národy, ktoré neprídu svätiť sviatok Stanov. 19 To bude trest pre Egypt a trest pre všetky národy, ktoré neprídu sláviť sviatok Stanov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní napísané "zasvätený Jahvemu" a kotly v Jahveho chráme budú ako obetné nádrže, ktoré sú pred oltárom. 21 Ba všetky kotly v Jeruzaleme a v Judsku budú zasvätené Jahvemu nebeských mocností. Všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a budú v nich variť obetné mäso. V ten deň nebude už kupcov v Dome Jahveho nebeských mocností.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk