Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

1 V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre jeruzalemských obyvateľov, aby sa očistili od hriechov a nečistoty. 2 V ten deň – výrok Jahveho nebeských mocností – vyhubím aj mená modiel z krajiny, takže ich už nebudú spomínať. Tiež prorokov a nečistých duchov odstránim z krajiny. 3 Ak niekto bude chcieť ešte prorokovať, jeho vlastní rodičia, jeho otec a matka mu povedia: "Musíš zomrieť, lebo si rozprával lož v Jahveho mene!" Jeho vlastný otec a matka ho prebodnú, lebo prorokoval. 4 V ten deň sa bude hanbiť každý prorok za videnie, keď prorokoval, ani si neoblečú srstený plášť, aby sa utajili. 5 Povedia však: "Ja nie som prorok, ale človek, ktorý obrába zem, jej som sa venoval od svojej mladosti." 6 A keď sa ho spýtajú: "Čo sú to za rany na tvojich prsiach?" Odpovie: "Tie som utŕžil v dome svojich priateľov."

Spev o meči: nový ľud

7 Meč, povstaň proti môjmu pastierovi, proti mužovi mne blízkemu! To je výrok Jahveho nebeských mocností. Udri pastiera, nech sa rozpŕchnu ovce, potom obrátim ruku proti malým.
8 Vtedy sa stane v celej krajine, Jahveho výrok, že dve tretiny ľudí budú vykynožené a zahynú a len jedna tretina zostane v nej. 9 Túto tretinu vovediem do ohňa a pretavím ich, ako sa čistí striebro, vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším. Poviem: "Oni sú môj ľud" a oni povedia: "Jahve je náš Boh."