Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

1 V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre jeruzalemských obyvateľov, aby sa očistili od hriechov a nečistoty. 2 V ten deň – výrok Jahveho nebeských mocností – vyhubím aj mená modiel z krajiny, takže ich už nebudú spomínať. Tiež prorokov a nečistých duchov odstránim z krajiny. 3 Ak niekto bude chcieť ešte prorokovať, jeho vlastní rodičia, jeho otec a matka mu povedia: "Musíš zomrieť, lebo si rozprával lož v Jahveho mene!" Jeho vlastný otec a matka ho prebodnú, lebo prorokoval. 4 V ten deň sa bude hanbiť každý prorok za videnie, keď prorokoval, ani si neoblečú srstený plášť, aby sa utajili. 5 Povedia však: "Ja nie som prorok, ale človek, ktorý obrába zem, jej som sa venoval od svojej mladosti." 6 A keď sa ho spýtajú: "Čo sú to za rany na tvojich prsiach?" Odpovie: "Tie som utŕžil v dome svojich priateľov."

Spev o meči: nový ľud

7 Meč, povstaň proti môjmu pastierovi, proti mužovi mne blízkemu! To je výrok Jahveho nebeských mocností. Udri pastiera, nech sa rozpŕchnu ovce, potom obrátim ruku proti malým.
8 Vtedy sa stane v celej krajine, Jahveho výrok, že dve tretiny ľudí budú vykynožené a zahynú a len jedna tretina zostane v nej. 9 Túto tretinu vovediem do ohňa a pretavím ich, ako sa čistí striebro, vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno a ja ich vyslyším. Poviem: "Oni sú môj ľud" a oni povedia: "Jahve je náš Boh."