Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Libanon, otvor svoje vráta, nech oheň požerie tvoje cédre! 2 Vzdychaj, borovičie, lebo popadali cédre, lebo vznešení boli spustošení. Vzdychajte, bašanské duby, lebo padol neprístupný les! 3 Rozlieha sa nárek pastierov, lebo ich sláva bola spustošená. Rozlieha sa rev levíčat, lebo je spustošená pýcha Jordánu.

Dvaja pastieri

4 Takto hovorí Jahve, môj Boh: "Vypas stádo na zabitie,
5 ktoré kupci zabíjajú beztrestne, predavači zasa povedia: Požehnaný Jahve, zbohatol som! A jeho pastieri nemajú súcit s ovcami. 6 Ani ja už nebudem mať súcit s obyvateľmi krajiny – Jahveho výrok! Lebo pozrite, ja vydám ľudí jedného do rúk druhého, do rúk jeho kráľa. Tí zdrvia krajinu, ale ja ich nevytrhnem z ich rúk." 7 Vtedy som sa dal pásť ovce určené na jatky, pre kupcov oviec. Vzal som si dva prúty, jeden som nazval "Priazeň" a druhý "Jednota". A pásol som ovce. 8 Za jediný mesiac som odstránil troch pastierov. No stratil som trpezlivosť aj s ovcami a ony ma znenávideli. 9 Nato som povedal: "Nebudem vás pásť. Čo má umrieť, nech umrie, čo sa má stratiť, nech sa stratí, a tie, čo zostanú, nech sa navzájom požerú!" 10 Potom som vzal svoj prút "Priazeň" a zlomil som ho, aby som zlomil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. 11 Zrušená bola v ten deň a kupci oviec, ktorí ma pozorovali, poznali, že to bolo Jahveho slovo. 12 Nato som im povedal: "Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte tak!" I odvážili mi mzdu tridsať strieborných. 13 Jahve mi povedal: "Hoď to do pokladnice, tú nádhernú cenu, ktorou ma ocenili!" Vzal som teda tých tridsať strieborných a hodil som ich do pokladnice v Jahveho Dome. 14 Potom som zlomil svoj druhý prút, "Jednotu", aby som zlomil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. 15 Jahve mi potom povedal: "Vezmi si ešte výstroj hlúpeho pastiera, 16 lebo, pozri, ja vzbudím v tejto krajine pastiera, ktorý sa neobzrie po stratených, nepostará sa o rozohnané, ranené nebude liečiť, čo ešte stojí, nebude kŕmiť. Ale bude jesť mäso tučných, ba aj paprčky im postrháva. 17 Beda ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa svoje stádo! Nech sa meč obráti proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku! Nech jeho pravé rameno celkom vyschne, nech jeho pravé oko celkom vyhasne!"