11. kapitola

1 Libanon, otvor svoje vráta, nech oheň požerie tvoje cédre! 2 Vzdychaj, borovičie, lebo popadali cédre, lebo vznešení boli spustošení. Vzdychajte, bašanské duby, lebo padol neprístupný les! 3 Rozlieha sa nárek pastierov, lebo ich sláva bola spustošená. Rozlieha sa rev levíčat, lebo je spustošená pýcha Jordánu.

Dvaja pastieri

4 Takto hovorí Jahve, môj Boh: "Vypas stádo na zabitie,
5 ktoré kupci zabíjajú beztrestne, predavači zasa povedia: Požehnaný Jahve, zbohatol som! A jeho pastieri nemajú súcit s ovcami. 6 Ani ja už nebudem mať súcit s obyvateľmi krajiny – Jahveho výrok! Lebo pozrite, ja vydám ľudí jedného do rúk druhého, do rúk jeho kráľa. Tí zdrvia krajinu, ale ja ich nevytrhnem z ich rúk." 7 Vtedy som sa dal pásť ovce určené na jatky, pre kupcov oviec. Vzal som si dva prúty, jeden som nazval "Priazeň" a druhý "Jednota". A pásol som ovce. 8 Za jediný mesiac som odstránil troch pastierov. No stratil som trpezlivosť aj s ovcami a ony ma znenávideli. 9 Nato som povedal: "Nebudem vás pásť. Čo má umrieť, nech umrie, čo sa má stratiť, nech sa stratí, a tie, čo zostanú, nech sa navzájom požerú!" 10 Potom som vzal svoj prút "Priazeň" a zlomil som ho, aby som zlomil zmluvu, ktorú som uzavrel so všetkými národmi. 11 Zrušená bola v ten deň a kupci oviec, ktorí ma pozorovali, poznali, že to bolo Jahveho slovo. 12 Nato som im povedal: "Ak uznáte za dobré, dajte mi moju mzdu, ak nie, nechajte tak!" I odvážili mi mzdu tridsať strieborných. 13 Jahve mi povedal: "Hoď to do pokladnice, tú nádhernú cenu, ktorou ma ocenili!" Vzal som teda tých tridsať strieborných a hodil som ich do pokladnice v Jahveho Dome. 14 Potom som zlomil svoj druhý prút, "Jednotu", aby som zlomil bratstvo medzi Júdom a Izraelom. 15 Jahve mi potom povedal: "Vezmi si ešte výstroj hlúpeho pastiera, 16 lebo, pozri, ja vzbudím v tejto krajine pastiera, ktorý sa neobzrie po stratených, nepostará sa o rozohnané, ranené nebude liečiť, čo ešte stojí, nebude kŕmiť. Ale bude jesť mäso tučných, ba aj paprčky im postrháva. 17 Beda ničomnému pastierovi, ktorý opúšťa svoje stádo! Nech sa meč obráti proti jeho ramenu a proti jeho pravému oku! Nech jeho pravé rameno celkom vyschne, nech jeho pravé oko celkom vyhasne!"