10. kapitola

Vernosť Jahvemu

1 Proste od Jahveho dážď, proste od neho neskôr jarný dážď! Jahve tvorí búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému trávu na poli.
2 Lebo domáci bôžikovia hovoria klam a veštci vidia lživé vidiny, rozprávajú prázdne sny, márnosťou utešujú. Ľud blúdi ako stádo oviec, trpia, lebo nemajú pastiera.

Oslobodenie a návrat Izraela

3 Môj hnev sa obracia proti pastierom, potrestám vodcov ľudu. Keď Jahve nebeských mocností navštívi svoje stádo, Júdov dom, vystrojí ho ako nádherného vojnového koňa.
4 Z neho vyjde kameň uholný, z neho bude stanový kolík, z neho bude vojnový luk, z neho vyjde každý vládca. 5 Všetci budú ako hrdinovia, ktorí v boji šliapu po zablatených cestách. Budú bojovať, lebo Jahve je s nimi a zahanbia aj jazdcov na koňoch. 6 Júdovmu domu dodám silu a víťazstvo uštedrím domu Jozefovmu. Privediem ich späť do vlasti, lebo je mi ich ľúto, a budú, akoby som ich nebol zavrhol, lebo ja som Jahve, ich Boh, ja ich vyslyším. 7 Efraimovci budú sťa hrdinovia, veselí srdcom ako od vína. Ich synovia to uvidia a budú sa tešiť, srdce im zaplesá v Jahvem. 8 Zhromaždím ich zapísknutím, lebo som ich vykúpil: bude ich tak mnoho, ako ich bývalo. 9 Ak ich rozosejem medzi národy, v ďalekých krajinách si spomenú na mňa, vychovajú si synov a potom sa vrátia. 10 Privediem ich späť z Egyptskej krajiny, zhromaždím ich z Asýrie; privediem ich do krajiny Galaád a do krajiny Libanonu, ale to im nepostačí. 11 Prejdú Egyptským morom. (On bude biť do morských vĺn) a vyschnú všetky hlbiny Nílu. Pýcha Asýrie bude zrazená k zemi, odňatá bude berla Egyptu. 12 Ale Jahve dá silu Izraelu, v jeho mene budú ďalej žiť. Jahveho výrok.