Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

98. kapitola

Sudca zeme

1 Žalm. Spievajte Jahvemu novú pieseň, lebo vykonal zázračné skutky! Vydobyl si víťazstvo svojou pravicou a svojím svätým ramenom.
2 Jahve oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil národom. 3 Rozpamätal sa na svoju lásku a vernosť k vyvolenému národu. Všetky národy videli pomoc nášho Boha. 4 Oslavujte Jahveho po celej zemi, zanôťte radostné piesne, spievajte žalmy! 5 Spievajte Jahvemu za sprievodu harfy, za sprievodu harfy a zvučných nástrojov! 6 Zvukom poľníc a hlasitých rohov oslavujte prítomnosť Jahveho, nášho Kráľa! 7 Zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom i celá zem so svojimi obyvateľmi. 8 Rieky, radostne zajasajte, hlasne zašumte, všetky hory, pred Jahvem, lebo prichádza, lebo prichádza súdiť zem. 9 Bude spravodlivo súdiť celý svet a nad národmi vynesie nestranný rozsudok.