Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

97. kapitola

Víťazný Jahve

1 Jahve je kráľ, raduj sa, zem, a tešte sa, všetky ostrovy!
2 Obklopujú ho temné mrákavy, jeho trón stojí na spravodlivosti a práve. 3 Pred ním napreduje oheň a navôkol spaľuje jeho nepriateľov. 4 Jeho blesky ožarujú celý obzor a pri pohľade na to trasie sa zem. 5 Ako vosk sa topia horstvá pred Jahvem, pred Pánom celého sveta. 6 Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť a jeho sláva je zjavná všetkým národom. 7 Hanba všetkým modloslužobníkom, ktorí sa chvália svojimi modlami! Nech popadajú pred ním na zem všetci pohanskí bohovia! 8 Sion počuje a teší sa, naše mestá sa radujú, Jahve, lebo tvoje rozsudky sú spravodlivé. 9 Ty si Jahve a vládneš nad všetkým, pohanskí bohovia sú ničím pred tebou. 10 Jahve miluje každého, kto nenávidí zlo; chráni život svojich verných, vytŕha ich z moci bezbožníkov. 11 Spravodlivému zasvieti šťastie a statoční ľudia dožijú sa radosti. 12 Spravodliví, radujte sa z Jahveho priazne, pamätajte naňho s vďačným srdcom!