Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

95. kapitola

Predspev

1 Poďme, spievajme Jahvemu radostnú pieseň, oslavujme nášho mocného ochrancu!
2 Predstúpme pred neho, vzdávajme mu vďaky a spievajme mu oslavné piesne! 3 Lebo Jahve je Boh nekonečný, mocný kráľ nad všetkými mocnármi. 4 Svojou rukou ovláda najhlbšie útroby zeme, v jeho moci sú končiare vrchov. 5 Jeho je more, veď on ho utvoril i suchá zem, veď on ju stvárnil. 6 Poďme, hlboko sa mu pokloňme, padnime na kolená pred Bohom, ktorý nás utvoril. 7 On je náš Boh a my sme ľud, ktorý on vedie, ovečky, o ktoré sa láskavo stará. 8 Počúvajte dnes jeho hlas: "Nezatvrdzujte svoje srdcia, ako kedysi vaši otcovia pri Vodách sváru, v Deň pokúšania na púšti, 9 kde ma pokúšali a roztrpčovali, hoci videli, čo som pre nich urobil. 10 Štyridsať rokov sa mi tento ľud priečil, až som povedal: Je to ľud neverného srdca, nechce chápať moje cesty. 11 Preto som sa nahneval a rozhodne vyhlásil: Nevojdú do zeme, kde som im pripravil pokojný domov."