Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

94. kapitola

Spravodlivý Boh

1 Bože, ktorý spravodlivo tresceš, Jahve, Bože, ktorý spravodlivo odplácaš, ukáž sa!
2 Vstaň, sudca sveta, daj pyšným, čo si zaslúžia! 3 Jahve, dokedy budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? 4 Ničomníci sa chvascú, hovoria bezočivo, vystatujú sa; 5 šliapu tvoj ľud, Jahve, utláčajú tvoj vyvolený národe, 6 vraždia vdovy a prisťahovalcov, zabíjajú siroty 7 a vyhlasujú: "Jahve to nevidí, váš Boh si to nevšíma." 8 Veď si len všimnite, vy hlupáci v národe, vy blázni, kedy už prídete k rozumu? 9 Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto utvoril oko? 10 Či ten, kto vychováva národy, nemal by ich trestať? Boh, ktorý učí ľudstvo múdrosti, 11 Jahve dobre pozná myšlienky ľudí, vie, že sú ako závan vetra. 12 Jahve, šťastný je človek, ktorého ty vyučuješ, ktorého ty učíš zo svojich Písem, 13 zachrániš ho v zlých časoch, kým pre bezbožného sa kope hrob. 14 Jahve neopustí svoj ľud, nezanechá svoj vyvolený národa, 15 na súdoch znova zavládne spravodlivosť a budú sa ňou riadiť všetci statoční ľudia. 16 Kto sa ma zastane proti zlosynom, kto sa postaví za mňa proti zločincom? 17 Keby mi Jahve nebol pomohol, čoskoro by som býval v ríši večného ticha. 18 Keď som pocítil, že padám, tvoja láska, Jahve, ma zadržala. 19 Keď mi srdce zvierajú starosti, tvoja potecha mi vzpružuje dušu. 20 Či môže byť tvojím spojencom skrivodlivý sudca, ktorý pácha krivdy pod kepienkom zákona? 21 Ohrozujú život statočného človeka a nevinného odsudzujú na smrť, 22 ale mojím spoľahlivým hradom je Jahve, Boh je mojou skalou útočišťa. 23 Jahve, náš Boh, potresce zlých za ich zločiny, úplne ich vykynoží pre ich neprávosti.