Predchádzajúca kapitola

93. kapitola

Vznešený Boh

1 Jahve je Kráľ, priodetý velebou. Jahve sa priodel a opásal mocou. Svetu dal pevnosť, neotrasie sa.
2 Tvoj trón stojí od počiatku, ty si od večnosti. 3 Jahve, vzdúvajú sa oceány, oceány dvíhajú svoj hlas, oceány hučia svojimi príbojmi. 4 Ale mocnejší ako hukot nesmiernych vôd, mocnejší ako morské príboje je Jahve na výsostiach. 5 Jahve, tvoj Zákon je večne platný a svätosť je ozdobou tvojho chrámu na večné časy.