Predchádzajúca kapitola

92. kapitola

Pieseň spravodlivého

1 Žalm. Pieseň. Na deň šabatu.
2 Aké krásne je oslavovať teba, Jahve, spievať žalmy tvojmu menu, Najvyšší, 3 zvelebovať tvoju lásku za rána a tvoju vernú pomoc za nocí, 4 na lýre o desiatich strunách, na harfe, za zvukov citary. 5 Tvoje diela, Jahve, plnia ma radosťou, pred tvojím tvorstvom nadšene volám: 6 "Preveľké sú tvoje diela, Jahve, hlboké sú tvoje myšlienky!" 7 Hlúpy človek nechápe a blázon to nerozumie, 8 že hoci bezbožníci rastú ako burina a zločinci prekvitajú, predsa raz budú zahubení naveky. 9 Zakiaľ ty, Jahve, večne kraľuješ na výsostiach, 10 tvoji nepriatelia, Jahve, tvoji nepriatelia hynú, všetci zločinci budú rozprášení. 11 Ale mne si dal neobyčajnú silu, pokropil si ma olejom radosti. 12 Pohŕdavo hľadím na svojich nepriateľov, počúvam o páde zlosynov, čo ma napádali. 13 Statoční ľudia zakvitnú ako palmy, vyrastú ako libanonské cédre, 14 presadené do Jahveho domu, čo kvitnú v nádvoriach nášho Boha. 15 Ešte aj v starobe prinášajú ovocie, plní života a sily, 16 a tak dosvedčujú, aký dobrý je Jahve, môj Stvoriteľ, v ktorom niet nedokonalosti.