Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

91. kapitola

Pod Božími krídlami

1 Ty žiješ pod ochranou Najvyššieho, prebývaš v tôni Všemohúceho,
2 preto povedz Jahvemu: "Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham." 3 On ťa oslobodí od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú ti pripravili. 4 Zastrie ťa svojimi krídlami, pod jeho peruťami nájdeš ochranu, jeho vernosť bude ti brnením a štítom. 5 Nemusíš sa obávať hrôz noci ani šípov, čo lietajú za dňa, 6 ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. 7 Hoc’ ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, teba nič nezasiahne. 8 Len otvor oči a uvidíš, ako trestá bezbožných. 9 Jahve je tvoja bezpečná ochrana, u Najvyššieho našiel si útočište. 10 Nestihne ťa nešťastie, pohroma sa nepriblíži k tvojmu domu, 11 lebo prikázal svojim anjelom, aby ťa ochraňovali na ceste životom. 12 Ponesú ťa na rukách, aby si si nenarazil nohu o kameň. 13 Budeš kráčať po hadoch a vreteniciach, bezpečne prejdeš pomedzi levy a draky. 14 "Vyslobodím ho, lebo ma miluje," hovorí Boh, "zodvihnem ho, lebo ma pozná po mene. 15 Keď ma bude vzývať, vyslyším ho, v úzkostiach budem pri ňom, zachránim ho a oslávim. 16 Obdarím ho dlhým životom a dám mu požívať moju spásu."