Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

91. kapitola

Pod Božími krídlami

1 Ty žiješ pod ochranou Najvyššieho, prebývaš v tôni Všemohúceho,
2 preto povedz Jahvemu: "Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham." 3 On ťa oslobodí od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú ti pripravili. 4 Zastrie ťa svojimi krídlami, pod jeho peruťami nájdeš ochranu, jeho vernosť bude ti brnením a štítom. 5 Nemusíš sa obávať hrôz noci ani šípov, čo lietajú za dňa, 6 ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. 7 Hoc’ ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, teba nič nezasiahne. 8 Len otvor oči a uvidíš, ako trestá bezbožných. 9 Jahve je tvoja bezpečná ochrana, u Najvyššieho našiel si útočište. 10 Nestihne ťa nešťastie, pohroma sa nepriblíži k tvojmu domu, 11 lebo prikázal svojim anjelom, aby ťa ochraňovali na ceste životom. 12 Ponesú ťa na rukách, aby si si nenarazil nohu o kameň. 13 Budeš kráčať po hadoch a vreteniciach, bezpečne prejdeš pomedzi levy a draky. 14 "Vyslobodím ho, lebo ma miluje," hovorí Boh, "zodvihnem ho, lebo ma pozná po mene. 15 Keď ma bude vzývať, vyslyším ho, v úzkostiach budem pri ňom, zachránim ho a oslávim. 16 Obdarím ho dlhým životom a dám mu požívať moju spásu."