Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Boh zráža bezbožníkov a zachraňuje pokorných

1 Pre zbormajstra. Na hoboj a na harfu. Žalm. Dávidov.
2 Alef Chválim ťa, Jahve, celým svojím srdcom, ohlasujem všetky tvoje podivuhodné činy. 3 V tebe sa teším a plesám, ospevujem tvoje meno, Najvyšší. 4 Bet Moji nepriatelia ustupujú, padajú pred tebou a hynú, 5 lebo si sa ujal mojej veci a k právu si mi dopomohol, keď si súdil ako spravodlivý sudca. 6 Gimel Pohrozil si pohanom, bezbožníkov si zahubil, na večné veky si zotrel ich meno. 7 Naveky si zničil nepriateľské pevnosti, zrúcal si ich mestá, aj spomienka na ne zanikla. 8 He Hľa, Jahve vládne večne a jeho trón je súdnou stolicou. 9 Bude súdiť spravodlivo celý svet, nad národmi vynesie nestranný rozsudok. 10 Vav Jahve bude oporou pre utláčaných, bude im pevným hradom v čase súženia. 11 Jahve, tebe dôverujú všetci, čo poznajú tvoje meno, ty neopúšťaš tých, čo ťa milujú. 12 Zain Ospevujte Jahveho, ktorý sídli na Sione, ohlasujte jeho veľké skutky medzi národmi! 13 Lebo pamätá na svojich a pomstí ich krv, nezabúda na kvílenie utýraných. 14 Chet Jahve, zľutuj sa nado mnou! Pozri, do akého súženia ma uvrhli moji nepriatelia! Ty si ma zachránil na prahu smrti, 15 aby som mohol hlásať chvály o tebe v zhromaždení na Sione a prejaviť radosť, že si ma zachránil. 16 Tet Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, chytili sa do siete, ktorú nastavili. 17 Boh zakročil a nastolil spravodlivosť, bezbožník sa zamotal do siete vlastných výčinov. Sela 18 Jod Do pekla sa rútia bezbožníci, všetky národy, ktoré zabúdajú na Boha. 19 Kaf Ale úbožiak nebude zabudnutý navždy, dôvera chudobných nebude sklamaná naveky. 20 Povstaň, Jahve, aby sa človek nevystatoval, predvolaj bezbožné národy pred svoj súd! 21 Jahve, nažeň im strachu, nech si uvedomia, že sú len smrteľníkmi! Sela