Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

Moc Božieho mena

1 Pre zbormajstra. Na Gatovej… Žalm. Dávidov.
2 Jahve, Pane náš! Aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Nad nebesia sa vznáša tvoja veleba. 3 Ústami detí a nemluvniat potvrdil si svoju moc proti svojim nepriateľom, umlčal si protivníkov a odbojníkov. 4 Keď sa zahľadím na tvoje nebesia, na dielo tvojich rúk, na mesiac a hviezdy, ktoré si stvoril, 5 čo je človek, že naňho pamätáš, čo je smrteľník, že sa oňho staráš? 6 A predsa si ho urobil málo menším od anjelov, ovenčil si ho slávou a cťou, 7 ustanovil si ho za pána nad dielom svojich rúk, položil si všetko pod jeho nohy: 8 stáda oviec a dobytka, ba aj divú zver, 9 nebeské vtáctvo a morské ryby a všetky živočíchy, čo žijú v mori. 10 Jahve, Pane náš! Aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!