Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

88. kapitola

Modlitba z hlbín skľúčenosti

1 Pieseň. Žalm. Korachových synov. Pre zbormajstra. V chorobe. V zármutku. Báseň. Domorodca Hemana.
2 Jahve, Bože, spása moja, vo dne v noci k tebe volám. 3 Nech moja modlitba vystúpi k tebe, vypočuj môj hlasitý nárek, 4 lebo som presýtený útrapami, môj život je na prahu smrti. 5 Už ma počítajú k tým, čo zostupujú do hrobu, medzi chorých, ktorým niet lieku, 6 pokladajú ma za mŕtveho, čo patrí medzi zabitých, ležiacich v hrobe, o ktorých sa už nestaráš, od ktorých si odtiahol pomocnú ruku. 7 Vrhol si ma do hlbokej priepasti, do tmy a do hlbín. 8 Zaľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, zaplavili ma prívaly tvojho hnevu. Sela 9 Odvrátil si odo mňa všetkých priateľov, zošklivil si ma pred nimi, som ako väzeň, čo nemôže ujsť. 10 Oči mám vpadnuté od utrpenia. Jahve, k tebe volám celý deň, k tebe svoje ruky vystieram. 11 Vari pre mŕtvych budeš konať podivuhodné skutky, či ich tiene vstanú, aby ťa chválili? Sela 12 Či v hrobe budú rozprávať o tvojej láske a o tvojej vernej pomoci v ríši zániku? 13 Či v temnotách vidieť tvoje zázraky a tvoju dokonalosť v kraji zabudnutia? 14 Ale ja ťa, Jahve, prosím o pomoc, každé ráno moja modlitba predstupuje pred teba. 15 Jahve, prečo ma odvrhuješ, prečo mi odieraš svoju priazeň? 16 Od detstva som nešťastný a blízky smrti, hyniem pod ťarchou tvojich úderov. 17 Tvoje rozhorčenie sa prevalilo cezo mňa a tvoje hrozné zásahy ma zničili, 18 po celé dni ma obkľučujú ako záplava, valia sa na mňa zo všetkých strán. 19 Odňal si mi priateľov a druhov, spoločníkom mi zostal tmavý hrob.