Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

86. kapitola

Modlitba v skúške

1 Modlitba. Dávidova. Počúvaj ma, Jahve, a vyslyš ma, lebo som biedny a nešťastný.
2 Ochraňuj ma, veď som ti verný, Bože, zachráň svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. 3 Bože môj, zmiluj sa nado mnou, Pane, k tebe volám po celý deň. 4 Poteš ma, Pane, k tebe dvíham svoju dušu. 5 Pane, ty si dobrotivý a zhovievavý, plný lásky ku všetkým, ktorí ťa vzývajú. 6 Vypočuj, Jahve, moju modlitbu, počuj moje úpenlivé volanie! 7 Teba vzývam v súžení, lebo ma vyslyšíš, Pane. 8 Okrem teba niet Boha a nič sa tvojim dielam nevyrovná. 9 Bože, všetky národy, ktoré si stvoril, prídu sa ti klaňať a oslavovať tvoje meno. 10 Naozaj si veľký a tvoje diela sú nádherné! Jedine ty si Boh. 11 Ukáž mi, Jahve, cestu k tebe a budem žiť podľa tvojej pravdy. Daj, aby som bol jednej mysle s tými, čo ťa uctievajú. 12 Chcem ťa oslavovať celým srdcom, môj Boh a Pán, a večne chváliť veľkosť tvojho mena, 13 lebo veľká je tvoja láska ku mne, vytrhol si ma z moci smrti. 14 Bože, spupní ľudia ma napádajú, húf násilníkov číha mi na život, ľudia, čo nemajú ohľad na teba. 15 Ale ty, Pane, si Boh milosrdný a dobrotivý, zhovievavý, veľmi láskavý. 16 Obráť sa ku mne a buď mi milostivý, posilni svojho sluhu, zachráň syna svojej slúžky! 17 Jahve, daj mi znak svojej lásky, nech sa zahanbia tí, čo ma nenávidia, keď uvidia, že si mi pomohol a potešil si ma.