Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

86. kapitola

Modlitba v skúške

1 Modlitba. Dávidova. Počúvaj ma, Jahve, a vyslyš ma, lebo som biedny a nešťastný.
2 Ochraňuj ma, veď som ti verný, Bože, zachráň svojho sluhu, ktorý dúfa v teba. 3 Bože môj, zmiluj sa nado mnou, Pane, k tebe volám po celý deň. 4 Poteš ma, Pane, k tebe dvíham svoju dušu. 5 Pane, ty si dobrotivý a zhovievavý, plný lásky ku všetkým, ktorí ťa vzývajú. 6 Vypočuj, Jahve, moju modlitbu, počuj moje úpenlivé volanie! 7 Teba vzývam v súžení, lebo ma vyslyšíš, Pane. 8 Okrem teba niet Boha a nič sa tvojim dielam nevyrovná. 9 Bože, všetky národy, ktoré si stvoril, prídu sa ti klaňať a oslavovať tvoje meno. 10 Naozaj si veľký a tvoje diela sú nádherné! Jedine ty si Boh. 11 Ukáž mi, Jahve, cestu k tebe a budem žiť podľa tvojej pravdy. Daj, aby som bol jednej mysle s tými, čo ťa uctievajú. 12 Chcem ťa oslavovať celým srdcom, môj Boh a Pán, a večne chváliť veľkosť tvojho mena, 13 lebo veľká je tvoja láska ku mne, vytrhol si ma z moci smrti. 14 Bože, spupní ľudia ma napádajú, húf násilníkov číha mi na život, ľudia, čo nemajú ohľad na teba. 15 Ale ty, Pane, si Boh milosrdný a dobrotivý, zhovievavý, veľmi láskavý. 16 Obráť sa ku mne a buď mi milostivý, posilni svojho sluhu, zachráň syna svojej slúžky! 17 Jahve, daj mi znak svojej lásky, nech sa zahanbia tí, čo ma nenávidia, keď uvidia, že si mi pomohol a potešil si ma.