Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

85. kapitola

Modlitba za pokoj a spravodlivosť

1 Pre zbormajstra. Korachových synov. Žalm.
2 Jahve, bol si dobrý ku svojej krajine, priviedol si späť zajatcov vyvoleného národa, 3 odpustil si viny svojmu ľudu, zotrel si všetky jeho hriechy, Sela 4 odložil si svoje rozhorčenie, zanechal si svoj veľký hnev. 5 Bože, záchranca náš, obnov nás, utíš svoj hnev proti nám. 6 Či sa večne budeš na nás hnevať a prenášať svoj hnev z pokolenia na pokolenie? 7 Zaiste nám dáš nový život a tvoj ľud sa bude radovať v tebe. 8 Jahve, prejav nám svoju lásku a daj nám svoju spásu! 9 Počúvam, čo hovorí Boh: Jahve ohlasuje pokoj svojmu ľudu, svojim verným a všetkým, čo sa k nemu obracajú celým srdcom. 10 Blízka je jeho spása pre tých, čo ho uctievajú, Boh bude znova bývať v našej krajine. 11 Láska a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa objímu. 12 Vernosť bude prekvitať na zemi a spravodlivosť sa skloní z neba. 13 Jahve dá hojnosť svojich darov a naša zem vydá svoje plody. 14 Spravodlivosť bude kráčať pred ním a po jeho stopách príde spása.