Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

84. kapitola

Pútnická pieseň

1 Pre zbormajstra. Na... z Gatu. Korachových synov. Žalm.
2 Aký milý je tvoj chrám, vševládny Jahve! 3 Túžim, ba dychtím po nádvoriach Božieho chrámu, moje srdce, celá moja bytosť s radosťou volajú k živému Bohu. 4 Veď aj vrabec si tam našiel domov a lastovička hniezdo, chovajú mláďatá pri tvojich oltároch, vševládny Jahve, môj Kráľ a Boh! 5 Šťastní sú tí, čo bývajú blízko tvojho chrámu, môžu ťa velebiť bez prestania. Sela 6 Štastní sú ľudia, ktorých posilňuješ, aby sa vydali na svätú púť. 7 Keď putujú balzamovým údolím, kde je prameň vody, jesenné dažde plnia ho zurčiacim potokom. 8 Stúpajú vyššie a vyššie, až konečne dôjdu k Bohu na Sione. 9 Počuj moju modlitbu, Jahve, vševládny Bože, počúvaj ma, Bože našich otcov! Sela 10 Bože, náš ochranca, zhliadni na tvár svojho vyvoleného. 11 Jediný deň v tvojom chráme je vzácnejší ako tisíc dní inde. Lepšie byť sluhom v dome môjho Boha, ako pánom v domoch bezbožníkov. 12 Jahve Boh je ochrana a záštita, uštedruje priazeň i slávu, Jahve neodoprie šťastie tým, čo žijú statočne. 13 Vševládny Jahve, šťastný je človek, ktorý skladá nádej v teba!