Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

83. kapitola

Proti nepriateľom Izraela

1 Žalm. Pieseň. Asafova.
2 Prestaň mlčať, Bože, preruš ticho, nebuď nečinný! 3 Pozri, tvoji nepriatelia sa búria, dvíhajú hlavy tí, čo ťa nenávidia. 4 Kujú tajné plány proti tvojmu ľudu, spikli sa proti tvojmu ľudu, spikli sa proti tvojim chránencom. 5 Vykrikujú: "Poďme, zničme ich spomedzi národov, aby po mene Izrael nezostala ani spomienka!" 6 Jednomyseľne sa sprisahali a uzavreli zmluvu proti tebe: 7 stany edomské a izmaelské, moabské a agarské, 8 Gebal, Ammon a Amalek, Filištínci a občania Týru. 9 Asýrčania pridali sa k nim, ponúkli pomoc Lotovým synom. Sela 10 Nalož s nimi ako s Madiánom a so Siserom, ako s Jabinom pri potoku Kišon, 11 ktorí popadali v Endore a ich rozkladajúce sa mŕtvoly zostali ležať na bojisku. 12 S ich kniežatami urob ako s Orebom a Zeebom a s ich vodcami ako so Zebachom a Calemunom, 13 lebo vyhlásili: "Zaberme územie Božieho ľudu!" 14 Bože môj, rozmetaj ich ako suchú bodľač, ako plevy unášané vetrom. 15 Ako požiar, čo pustoší lesy, sťa plamene, čo spaľujú kopce, 16 tak ich stíhaj svojou povíchricou a nažeň im hrôzu svojím uragánom! 17 Potupou im prikry tváre, aby vyznali veľkosť tvojho mena, Jahve! 18 Nech sú zahanbení a žijú v stálom strachu a nech zahynú vo svojom pokorení! 19 Nech vedia, že iba ty máš meno Jahve, že si zvrchovaný Pán celého sveta!