Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

83. kapitola

Proti nepriateľom Izraela

1 Žalm. Pieseň. Asafova.
2 Prestaň mlčať, Bože, preruš ticho, nebuď nečinný! 3 Pozri, tvoji nepriatelia sa búria, dvíhajú hlavy tí, čo ťa nenávidia. 4 Kujú tajné plány proti tvojmu ľudu, spikli sa proti tvojmu ľudu, spikli sa proti tvojim chránencom. 5 Vykrikujú: "Poďme, zničme ich spomedzi národov, aby po mene Izrael nezostala ani spomienka!" 6 Jednomyseľne sa sprisahali a uzavreli zmluvu proti tebe: 7 stany edomské a izmaelské, moabské a agarské, 8 Gebal, Ammon a Amalek, Filištínci a občania Týru. 9 Asýrčania pridali sa k nim, ponúkli pomoc Lotovým synom. Sela 10 Nalož s nimi ako s Madiánom a so Siserom, ako s Jabinom pri potoku Kišon, 11 ktorí popadali v Endore a ich rozkladajúce sa mŕtvoly zostali ležať na bojisku. 12 S ich kniežatami urob ako s Orebom a Zeebom a s ich vodcami ako so Zebachom a Calemunom, 13 lebo vyhlásili: "Zaberme územie Božieho ľudu!" 14 Bože môj, rozmetaj ich ako suchú bodľač, ako plevy unášané vetrom. 15 Ako požiar, čo pustoší lesy, sťa plamene, čo spaľujú kopce, 16 tak ich stíhaj svojou povíchricou a nažeň im hrôzu svojím uragánom! 17 Potupou im prikry tváre, aby vyznali veľkosť tvojho mena, Jahve! 18 Nech sú zahanbení a žijú v stálom strachu a nech zahynú vo svojom pokorení! 19 Nech vedia, že iba ty máš meno Jahve, že si zvrchovaný Pán celého sveta!