Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

82. kapitola

Proti pohanským kniežatám

1 Žalm. Asafov. Boh predsedá nebeskému súdu, vynáša rozsudky nad sudcami:
2 "Dokedy budete súdiť nespravodlivo a nadŕžať bezbožníkom? Sela 3 Bráňte slabých a siroty, dopomáhajte k právu utláčaným a biednym! 4 Oslobodzujte zotročených a úbožiakov, vytrhnite ich z pazúrov bezbožníkov! 5 Vy však nechápete, nič nerozumiete, počínate si ako slepí, a tak poriadok na zemi je otrasený. 6 Toto je môj výrok: Aj keď ste Božími zástupcami a synmi Najvyššieho, 7 pomriete ako ostatní ľudia a skončíte ako každý iný vladár!" 8 Bože, vstaň a zaveď na svete spravodlivosť, lebo tebe podliehajú všetky národy.