Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

81. kapitola

Na sviatok Stanov

1 Pre zbormajstra. Na... z Gatu. Asafov.
2 Nadšene spievajte Bohu, ktorý je naša sila, volajte na slávu Boha vyvoleného národa! 3 Chopte sa hudobných nástrojov, udrite na bubon, zahrajte na ľubozvučnej harfe a na lýre! 4 Zatrúbte na rohu pri nove mesiaca i pri jeho splne v deň pre nás sviatočný! 5 Toto je zákon pre vyvolený národ, nariadenie Boha vyvoleného ľudu, 6 príkaz daný ľudu, keď vychádzal z Egyptskej zeme. Počúvame neslýchané slová: 7 "Sňal som ti z pliec bremeno a z tvojich rúk stavebný kôš. 8 Keď si kričal ku mne v trápení, vyslobodil som ťa, odpovedal som ti z hrmiaceho mraku, skúšal som ťa pri meribských vodách. Sela 9 Ľud môj, čuj moje napomenutie, národ môj, nože ma počúvni! 10 Nech niet u teba pohanských bohov, neklaňaj sa cudzím bôžikom! 11 Ja, Jahve, som tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Otvor si ústa a ja ich naplním. 12 Ale môj ľud nepočúval na moje slová, môj národ ma nechcel poslúchať, 13 preto som ich nechal v zatvrdlivosti, aby konali podľa svojich vrtochov. 14 Kiež by ma ľud môj uposlúchol a môj národ kráčal po mojich cestách! 15 Hneď by som pokoril jeho nepriateľov a svoju ťažkú ruku by som obrátil proti jeho utláčateľom. 16 Tí, čo nenávidia Jahveho, by sa pred ním so strachom klonili a ich osud by bol navždy spečatený. 17 Choval by som ho chlebom z najlepšej pšenice a napájal mokom z najsladšieho hrozna spomedzi skál.